Zonne-energie opslaan in plaats van salderen. Wat is er mogelijk?

Door Technische Unie
5 oktober 2022
Technische Unie

Aan de ene kant moeten er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken worden gelegd. Aan de andere kant kan het elektriciteitsnet al die extra opgewekte energie helemaal niet meer verwerken. Gelukkig kun je zonne-energie ook voor andere doelen inzetten dan slechts 'elektriciteit leveren'. 

Zonnepanelen verplicht op grote daken per 2025

Nieuwe gebouwen met een dakoppervlak van meer dan 250 vierkante meter moeten per 2025 verplicht zonnepanelen. Ook voor daken van nieuwe huizen én kleinere daken van bedrijven wordt de wetgeving in 2025 mogelijk aangescherpt. En de salderingsregeling blijft nog wel even bestaan.

Om burgers en bedrijven te stimuleren zonnepanelen te leggen, is al eerder besloten de salderingsregeling minder snel af te bouwen. Dankzij deze regeling in combinatie met de hoge stroomprijzen, is de terugverdientijd van zonnepanelen nog veel korter dan voorheen. 

Salderingsregeling pas vanaf 2025 afbouwen

De salderingsregeling zou in 2023 langzaam worden afgebouwd tot 2031. Nu wil het kabinet de afbouw pas in 2025 beginnen.
Door nieuwe bedrijfspanden vol te leggen met zonnepanelen hoopt het kabinet dat er minder weilanden (of water) vol zonnepanelen nodig zijn. Ook zorgt het ervoor dat de opwek en verbruik van energie efficiënter lopen. Een bedrijf kan immers zijn zelf opgewekte energie gelijk gebruiken. De druk op het elektriciteitsnet zou hierdoor af moeten nemen. 

Overspannen elektriciteitsnet

Toch ligt het minder simpel dan het lijkt. Het elektriciteitsnet raakt steeds meer overspannen door de enorme opkomst van zonnepanelen en het terugleveren van al die ongebruikte stroom aan het net. De teruglevering van stroom is op zonnige dagen nu al zó groot dat lang niet alles afgevoerd kan worden. Woningeigenaren hebben steeds vaker last van capaciteitsproblemen. Op dagen met veel zon worden de panelen soms zelfs uitgeschakeld.

Ook netbeheerders staan sceptisch tegenover de uitstel van de salderingsregeling. Op steeds meer plekken ontstaan opstoppingen. Zij willen dan ook dat de opgewekte stroom zoveel mogelijk door de ‘opwekker’ zelf gebruikt wordt. Volgens de netbeheerders zijn de problemen met het stroomnet in 2025 nog niet opgelost.

Zonne-energie opslaan in een thuisbatterij

Thuisaccu’s voor tijdelijke opslag van zonnestroom kunnen uitkomst bieden. De opgewekte zonne-energie die niet direct wordt gebruikt, wordt dan opgeslagen in een accu. Wanneer je op een ander moment stroom nodig hebt, gebruik je de stroom uit de accu eerst. Een nadeel van thuisaccu's is dat de aanschafkosten nog erg hoog zijn voor consumenten. Omdat de salderingsregeling ook nog van kracht is, verdient een consument de besparing op de stroomrekening voorlopig niet terug met energie opslaan in een thuisaccu. Ook is de opslagcapaciteit van een gemiddelde thuisbatterij zo'n 6 kWh. Dat is te klein om alle zonnestroom op een zomerdag op te slaan en in de winter te groot om de accu vol te laden. 

Thermische batterij voor warm tapwater

Een slimmere manier om gebruik te maken van overtollig opgewekte zonne-energie is om het in te zetten voor warm water. 

Dit kan bijvoorbeeld met een zonneboiler. Is er geen ruimte in het gebouw voor een boilervat? Dan is een thermische batterij, zoals de FlexTherm Eco van Flamco, mogelijk een passende oplossing. 

Meer Duurzaam Ontdekt