Paneelbouw

Technische Unie
13 december 2023
Technische Unie

    

Alles voor paneelbouw

Voor paneelbouw zijn verschillende elementen en hulpmiddelen nodig om hoogwaardige elektrische panelen of schakelkasten te kunnen fabriceren. Technische Unie helpt, met producten en diensten voor de paneelbouwer.

 

Veelgestelde vragen

Paneelbouw, ook wel panelenbouw, is het proces van het assembleren en bedraden van elektrische besturingspanelen of schakelkasten voor industriële machines en systemen. Het omvat het installeren van componenten zoals schakelaars, relais en bedrading in een gestandaardiseerde behuizing om de controle en automatisering van apparatuur te vergemakkelijken. Lees hier meer: Wat is paneelbouw?

Bij Technische Unie vindt u alles wat nodig is voor paneelbouw. De verschillende diensten helpen u goed op weg en met het grote assortiment vindt u alles wat u nodig heeft om te starten met panelenbouw. Benieuwd naar leveranciers die u voor zijn gegaan? Lees dan hier verhalen uit de praktijk en zie hoe andere leveranciers het hebben aangepakt.

Een paneelbouwer is een specialist in de elektrotechniek die verantwoordelijk is voor het fabriceren, assembleren en installeren van elektrische panelen of schakelkasten die essentieel zijn voor diverse elektrische systemen en toepassingen.

De taken van een panelenbouwer zijn gevarieerd en beginnen vaak met het bestuderen van technische tekeningen, specificaties en instructies van klanten of engineers. Op basis hiervan selecteert de panelenbouwer de geschikte componenten, zoals schakelaars, relais, zekeringen, PLC's (Programmable Logic Controllers) en andere elektrische apparaten die nodig zijn voor het specifieke paneel.

De belangrijkste componenten van een paneel zijn:

 • Behuizing: De behuizing van een paneel is meer dan alleen een omhulsel; het biedt bescherming en huisvest alle interne componenten. Deze behuizingen zijn vaak gemaakt van materialen zoals staal, aluminium of kunststof en zijn ontworpen om de interne componenten te beschermen tegen externe invloeden zoals stof, vochtigheid, chemische stoffen en fysieke schade. Ze kunnen ook verschillende vormen en maten hebben, afhankelijk van de toepassing, en kunnen functies bevatten zoals deuren, ramen of vergrendelingssystemen voor toegang en onderhoud.

 • Elektrische componenten: Deze vormen het hart van het paneel en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende taken om het gewenste functioneren te bereiken. Dit omvat niet alleen de eerder genoemde schakelaars, relais, zekeringen en sensoren, maar ook andere onderdelen zoals transformatoren, contactoren, schakelapparatuur, bedieningspanelen en meetinstrumenten. Elk van deze componenten heeft een specifieke functie en draagt bij aan de algehele werking van het paneel.

 • Bedradingssysteem: De bedrading vormt de 'zenuwbanen' van het paneel. Het bestaat uit een netwerk van draden en kabels die alle elektrische componenten met elkaar verbinden volgens het ontwerp en de bedradingsschema's. Deze bedrading moet zorgvuldig worden geïnstalleerd en georganiseerd om kortsluitingen, storingen en andere elektrische problemen te voorkomen. Het gebruik van juiste materialen, zoals kwalitatieve draden, kabelgoten en aansluitklemmen, is essentieel voor een betrouwbare en veilige werking van het paneel.

Het paneelbouwproces bestaat uit de volgende stappen:

 • Ontwerp: Het begin van het paneelbouwproces omvat een grondige analyse van de behoeften en specificaties van de klant. Dit omvat het begrijpen van de functionele eisen, zoals de soorten componenten die nodig zijn, de grootte van het paneel en andere technische details. Het ontwerp is een cruciale fase waarin technische tekeningen, elektrische schema's en lay-outs worden gemaakt. Dit omvat vaak ook overleg met de klant om ervoor te zorgen dat het ontwerp aan hun verwachtingen voldoet.

 • Fabricage van componenten: Nadat het ontwerp is afgerond en goedgekeurd, begint de fabricage van de verschillende componenten die nodig zijn voor het paneel. Dit kan onder meer de productie van schakelaars, bedrading, bedieningselementen, printplaten en andere specifieke onderdelen omvatten die zijn vereist volgens de ontwerpspecificaties.

 • Assemblage: Tijdens deze fase worden alle vervaardigde componenten samengebracht. De componenten worden zorgvuldig gemonteerd in de behuizing van het paneel volgens de ontwerptekeningen en bedradingsschema's. Vaak vereist dit precisiewerk en vakmanschap om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op de juiste manier zijn geplaatst en met elkaar verbonden zijn.

 • Testen: Na de assemblage ondergaat het paneel grondige tests. Dit omvat functionele tests om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en correct werken volgens de specificaties. Elektrische testen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen kortsluitingen, defecten of andere elektrische problemen zijn die de werking kunnen beïnvloeden. Deze fase is van vitaal belang omdat het de kwaliteit en betrouwbaarheid van het paneel waarborgt.

 • Verzending: Na succesvolle tests en goedkeuring wordt het paneel verzendklaar gemaakt. Dit omvat het zorgvuldig verpakken van het paneel om schade tijdens transport te voorkomen. Het wordt vervolgens naar de klant verzonden, waarbij vaak ook documentatie, instructies en eventuele ondersteuning voor installatie en gebruik worden meegeleverd.

Paneelbouw is essentieel in diverse sectoren zoals industrie, energie, transport, commercieel vastgoed en gezondheidszorg. In de industriële sector worden op maat gemaakte besturingspanelen gebruikt voor machinecontrole en productieprocessen. De energiesector maakt gebruik van paneelbouw voor elektriciteitsdistributie en monitoring. Transport vereist panelen voor verkeerssystemen en treinbesturing. Commercieel vastgoed gebruikt panelenbouw voor elektrische distributie in gebouwen. In de gezondheidszorg zijn besturingspanelen cruciaal voor medische apparatuur. Kortom, paneelbouw is onmisbaar in diverse branches waar het controle, distributie en beheer van elektrische systemen vereist is. Lees hier meer: In welke branches wordt paneelbouw gebruikt?

Paneelbouw klantverhalen

Benieuwd hoe paneelbouw in de praktijk wordt gebruikt? In onderstaande klantverhalen leest u hoe panelenbouw ingezet kan worden in verschillende branches. 

Paneelbouwers voor een weegkast

Gekwalificeerde paneelbouwers

In samenwerking met Technische Unie heeft Siemens een netwerk van gekwalificeerde paneelbouwers verspreid over het land opgezet. De uitreiking van samenwerkingscertificaten versterkt momenteel de band met deze Alpha Partners. Cor de Groot van SBR Montage ontvangt op de foto het certificaat van Technische Unie. Dit initiatief, gericht op montage door Siemens Alpha Partners, is wijdverspreid in bijna alle regio's. Jeroen van Esdonk, Key Accountmanager industrie bij Technische Unie, benadrukt dat er nog ruimte is voor meer paneelbouwers om deel te nemen aan dit waardevolle programma.

Federatie Paneelbouw

ALPHA-partnerprogramma

Siemens en Technische Unie breiden het ALPHA-partnerprogramma uit, waarbij zeven paneelbouwers beschikbaar zijn voor klanten die ALPHA-energiedistributiesystemen willen laten bouwen. Deze partners, opgeleid door Siemens, bieden betrouwbare energieverdeling voor utiliteit en kleine industrie. Jeroen van Esdonk van Technische Unie benoemt de beschikbaarheid van ALPHA-partners in bijna alle regio's en de zoektocht naar geschikte nieuwe partners, wat mogelijkheden biedt voor paneelbouwende installateurs.

 

Robert Bosman voor een paneelbouwer

Weegkasten voor paneelbouw

IPBE in Eindhoven excelleert in paneelbouwoplossingen, van personeelstekort tot hergebruik van kabels. Ze stroomlijnen productbestellingen met weegkasten van Technische Unie voor industriële schakelpanelen. Samenwerking, flexibiliteit en innovatie zijn kernwaarden voor IPBE, die ook creatieve oplossingen met leveranciers vinden. De nieuwe weegkasten optimaliseren voorraadbeheer; de kabelweegkast, een primeur, verrekent gebruikte kabels. 

 

 

Gekwalificeerde paneelbouwers

Federatie paneelbouw

Federatie Paneelbouw bundelt veertig paneelbouwers om de Nederlandse sector te versterken, kwaliteit te behouden en verlies van vakkennis te voorkomen. Ze streven naar sectorbehoud en verbetering door samenwerking, kwaliteitslabels, kennisdeling en standaardisatie. Expertise in CE-markeringen en certificeringen worden ingezet om kwaliteit te waarborgen en de concurrentiepositie te verstevigen. Innovatie en efficiëntie spelen een cruciale rol om Nederlandse paneelbouwers wereldwijd te positioneren.

ALPHA-partnerprogramma van Siemens

Voorloper in paneelbouw

TH Klimaatbeheersing benadrukt de cruciale rol van regelkasten in Gebouw Beheers Systemen, een essentieel onderdeel van moderne paneelbouw. Oprichter Robert Bosman deelt hun reis naar een prominente leverancier van regelkasten in Nederland. Het nieuwe pand vergrootte niet alleen hun ruimte, maar ook hun zelfvertrouwen. Innovatieve technieken, zoals automatische veerklemtechnieken, definiëren hun aanpak. 

De toekomst van panelenbouw

De toekomst van panelenbouw belooft een verschuiving naar meer geavanceerde, efficiënte en slimme oplossingen. De traditionele panelenbouw heeft de afgelopen jaren een behoolijke transformatie ondergaan vanwege nieuwe innovatie  technologieën en duurzaamheidseisen.

Een van de meest opvallende trends in de panelenbouw is de integratie van digitalisering en automatisering. Dit omvat het gebruik van geavanceerde software voor ontwerp, engineering en fabricage van panelen. Door digitalisering kunnen panelen op maat worden ontworpen en geproduceerd, met een grotere focus op efficiëntie en nauwkeurigheid. Dit resulteert niet alleen in kostenbesparingen, maar ook in kortere doorlooptijden en verbeterde kwaliteitscontrole.

Duurzaamheid speelt ook een cruciale rol in de toekomst van panelenbouw. Er is een groeiende vraag naar energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen. Hierdoor worden panelen ontwikkeld met geavanceerde energiebeheersystemen en materialen met een lagere milieu-impact. Het streven naar duurzaamheid omvat niet alleen het verminderen van energieverbruik, maar ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor panelenbouw, zoals zonne-energie.

 

Duurzame paneelbouw

Duurzame paneelbouw vormt de kern van onze missie in elektrotechniek. Onze focus op innovatieve panelenbouw omvat niet alleen efficiëntie en betrouwbaarheid, maar ook milieubewustzijn. Met geavanceerde technologieën en materialen streven we naar eco-vriendelijke oplossingen. Deze aanpak resulteert in panelen die niet alleen jarenlang meegaan, maar ook een minimale ecologische voetafdruk hebben. 

Schakelkast bouwen

Schakelkastbouw vereist nauwkeurigheid en expertise, kenmerken die de kern vormen van paneelbouwactiviteiten. Technische Unie streeft naar uitmuntendheid in panelenbouw door innovatieve technieken te gebruiken en hoogwaardige materialen te selecteren. Bij Technische Unie vindt u verschillende hulpmiddelen en bieden wij diensten aan die voldoen aan de specifieke eisen voor al uw paneelbouwactiviteiten.

Paneelbouwer worden

Het afronden van cursussen zoals NEN1010 en NEN3140 is een geweldige start voor wie paneelbouwer wil worden. Deze cursussen zijn cruciaal in de elektrotechnische sector en bieden belangrijke kennis over veiligheidsvoorschriften en standaarden voor elektrische installaties. Ze zijn essentieel voor wie in de paneelbouw wil werken.

NEN1010 richt zich op de algemene voorschriften voor laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Deze kennis is belangrijk bij het begrijpen van de elektrische regelgeving en de normen die van toepassing zijn op de paneelbouw.

NEN3140 behandelt specifiek de veiligheidsbepalingen voor elektrische installaties en apparatuur. Dit omvat inspectie, onderhoud en het veilig werken aan elektrische installaties.

Het volgen van deze cursussen zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van de geldende normen en voorschriften in de elektrotechniek, wat erg nuttig kan zijn als paneelbouwer. Het vergroot uw vermogen om veilig te werken aan elektrische panelen en om te voldoen aan de geldende standaarden gedurende het bouwproces. Hoewel deze cursussen waardevolle kennis bieden, is het ook slim om praktijkervaring op te doen, bijvoorbeeld door stages te lopen of een leerwerktraject te volgen. 

Soorten paneelbouw

Paneelbouw omvat verschillende specialisaties en toepassingen binnen de elektrotechniek. Enkele soorten zijn:

 • Schakelpaneelbouw: Deze soort omvat de constructie van schakelpanelen die gebruikt worden voor het beheren en controleren van elektrische stroomcircuits. Schakelpanelen kunnen variëren van eenvoudige schakelkasten tot complexe bedieningspanelen voor industriële installaties.
 • Besturingspaneelbouw: Dit betreft de assemblage van besturingspanelen die gebruikt worden voor het regelen en monitoren van machines en processen. Deze panelen bevatten vaak componenten zoals PLC's (Programmable Logic Controllers), HMI's (Human-Machine Interfaces) en sensoren.
 • Distributiepaneelbouw: Distributiepanelen verdelen elektrische stroom naar verschillende circuits in een gebouw of installatie. Dit type paneelbouw omvat vaak de constructie van verdeelborden, verdeelkasten en groepenkasten voor residentiële, commerciële of industriële toepassingen.
 • Automatiseringspaneelbouw: Dit is gericht op het ontwikkelen van geautomatiseerde systemen met behulp van elektrische panelen. Het kan de integratie omvatten van diverse technologieën zoals sensoren, actuatoren en software voor geautomatiseerde processen in productieomgevingen.

De mogelijkheden van paneelbouw

Paneelbouw is een veelzijdige techniek die in veel verschillende toepassingen wordt gebruikt. Van industriële automatisering tot beveiligingssystemen en van energiedistributie tot machinebesturing: paneelbouw maakt het mogelijk om complexe systemen efficiënt en betrouwbaar te bouwen. 

Voordelen van paneelbouw

Paneelbouw biedt een aantal voordelen, waaronder:

 • Flexibiliteit: Panelen kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften van de klant. Dit maakt paneelbouw geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
 • Efficiëntie: Paneelbouw kan efficiënt zijn bij het produceren van een groot aantal panelen.
 • Kosteneffectiviteit: Panelenbouw kan kosteneffectief zijn, vooral voor grote projecten.

Meer informatie?

Wilt u uw paneelbouw-processen en -business verder uitbouwen? Neem dan contact op met onze industrievertegenwoordigers via het verkoopkantoor bij u in de buurt.