Basistraining NEN 1010

Normen en richtlijnen Technische Unie
8 februari 2021
Technische Unie

Werkt u met elektrotechnische laagspanningsinstallaties en wilt u voldoen aan de richtlijnen van NEN 1010? Na het volgen van de basistraining NEN 1010 heeft deze norm geen geheimen meer voor u.

Resultaat

Na het volgen van deze NEN 1010 basistraining:

 • kunt u uw weg vinden in de norm en heeft u meer inzicht in het toepassingsgebied;
 • kunt u de basisprincipes voor het bouwen van een veilige installatie toepassen;
 • weet u hoe u standaardrisico’s het hoofd kunt bieden;
 • weet u welke eisen er gesteld worden aan de installatiemethoden;
 • heeft u meer inzicht in leidingberekeningen, vereffening en afschakeltijden;
 • weet u hoe u een aantal voorzieningen veilig aanlegt;
 • weet u welke maatregelen u kunt toepassen tegen schok, brand, kortsluiting en overstroom.

Over NEN 1010

NEN 1010 is dé norm voor het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van veilige laagspanningsinstallaties en is van toepassing op de voeding en de distributie. De norm wordt ook gebruikt bij het controleren en inspecteren van installaties bij de oplevering van projecten.

Over deze training

In deze training komt onder andere aan de orde:

 • Wettelijk kader, toepassingsgebied en samenhang met andere normen
 • Opbouw NEN 1010 en werken met de norm
 • Netopbouw en stelsels
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Leidinglengte en leidingberekening
 • Vereffening in een woning
 • Afschakeltijden
 • Methoden installatieontwerp en -bouw woningbouw en kleine utiliteit
 • Eerste inspectie

Na het afronden van de basistraining ontvangt u van NEN een certificaat van deelname.

Bedrijfsleven, overheid en consumenten kunnen onder begeleiding van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) afspraken maken over de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten of processen.

De Rijksoverheid ziet normen vooral als hulpmiddel om aan wettelijke eisen te voldoen. Door te voldoen aan de norm kan een bedrijf aantonen aan de regelgeving te voldoen.

NEN 1010 is dé norm voor het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van veilige laagspanningsinstallaties en is van toepassing op de voeding en de distributie. De norm wordt ook gebruikt bij het controleren en inspecteren van installaties bij de oplevering van projecten.

In het Bouwbesluit wordt gesproken over de NEN 1010. Hiermee wordt een wettelijke basis gelegd voor een keuring conform NEN 1010 voor een eerste keuring van elektrische installaties. 

De meeste actuele NEN-1010-norm is de NEN 1010:2020. 

In de training leert u wat de NEN 1010 inhoudt en aan welke installatievoorschriften elektrische laagspanningsinstallaties moeten voldoen.

De training helpt u bij het 'lezen' en begrijpen van de NEN 1010-norm. Ook leert u wat ervoor nodig is om werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. Dat is van groot belang, u bent namelijk aansprakelijk voor installaties die u bouwt en oplevert.

Het is wel noodzakelijk dat u elektrotechnische basiskennis heeft.

Er zijn hierover geen vaste afspraken gemaakt.

Hoewel er in de markt vaak wel gesproken wordt van een ‘NEN-certificaat’, is dat strikt genomen niet juist. Er wordt na een training bijvoorbeeld geen examen afgenomen.

U ontvangt na de training een certificaat van deelname, waarmee u aantoont over de benodigde kennis te beschikken. En dat is ook precies wat er van u wordt gevraagd door de branche:  U bent zelf verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van uw kennis.

Twijfelt u of uw kennis over de NEN 1010 nog up-to-date is? Dan adviseren wij u een basistraining te volgen. Is uw basiskennis op peil, maar weet u nog te weinig over de recente wijzigingen? Volg dan NEN 1010: Wijzigingen.

In de norm staat veel beschreven en de materie is behoorlijk complex. Het is dan ook niet mogelijk om álle materie in één dag te behandelen.

In de training wordt u geholpen uw weg hierin te vinden en zo uw werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. Dat is van belang omdat u aansprakelijk bent en blijft voor de installaties die u bouwt en oplevert.

Voor de start van de training vragen we naar uw rol is binnen uw organisatie, haar kernactiviteiten en of u vooraf specifieke vragen heeft. De trainer kan hierop de training aanpassen zodat deze (beter) aansluit op uw behoefte. 

Na deelname ontvangt u van de NEN een certificaat van deelname. Hiermee toont u aan over de vereiste kennis te beschikken.

Door de naamgeving zeggen mensen ook wel eens dat ze ‘gecertificeerd zijn’ door de NEN. Maar dat is geen juiste omschrijving, aangezien er geen certificeringsinstantie bij de trainingen betrokken is en er geen examen wordt afgenomen.

Inzage in het trainingsmateriaal is tot 1 jaar na het volgen van de training beschikbaar. Normen en praktijkgidsen kunt u los aanschaffen. De norm is tijdens de training inzichtelijk in de vorm van een inkijkexemplaar maar behoort niet tot het lesmateriaal dat u mag behouden.

In de training NEN 1010: Wijzigingen worden wijzigingen op de NEN 1010 behandeld. Het is noodzakelijk dat u de basis van NEN 1010 beheerst. 

De verdiepingstraining NEN 1010 Industrie richt zich op industriële installaties. Deze installaties hebben specifieke NEN 1010-onderwerpen die flink verschillen van huis- en utiliteitsinstallaties.

De training biedt belangrijke kennis en handvatten om veilige en verantwoorde keuzes te maken bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van industriële installaties. Actuele basiskennis van de NEN 1010 is een vereiste. (Bron: NEN)

Bezoek voor subsidieregelingen deze pagina.

In het kort

Voor wie:

Voor monteurs die zich willen verdiepen in NEN 1010 en werktuigbouwkundigen die elektrische installaties ontwerpen en beheren.

Duur:

1 dag(en)

Maximaal aantal deelnemers:

12 deelnemers

Investering:

€ 430,00 (excl. BTW) per persoon, incl. studiemateriaal en lunch

   

Deze pagina is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, up-to-date of onjuist is. Technische Unie kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of kosten die hieruit voortvloeien. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden op deze website.