SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN EN SCHOLINGSBIJDRAGEN

Toetsenbord op verder groen bureau

In een aantal situaties is het mogelijk om een scholingsbijdrage te ontvangen wanneer uzelf of een medewerker van uw bedrijf een training volgt bij TU Campus.

Onze trainingen staan vermeld in de etalage van Wij Techniek (voorheen OTIB). Via Wij Techniek kan de werkgever voor de medewerker een bijdrage in de scholingskosten aanvragen, ook wel ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) genoemd. 

Omdat TU Campus niet opgenomen is en kan worden in het STAP-scholingsregister, kan de STAP-subsidie helaas niet ingezet worden voor TU Campus trainingen.

Wat houdt een Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) in?

Wij Techniek heeft de OSR om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Met deze regeling krijgt een werkgever een tegemoetkoming in de kosten van een opleiding of training, die bijdraagt aan het versterken van vakmanschap. Met de OSR beschikt een bedrijf over een saldo, opgebouwd uit een basisbedrag plus een extra bedrag keer het aantal medewerkers. De werkgever ontvangt de tegemoetkoming na betaling van de volledige factuur voor de kosten van de training of opleiding. 

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de OSR?

  1. Het bedrijf is aangesloten bij Wij Techniek;
  2. De medewerker om wie het gaat is in loondienst;
  3. De medewerker maakt niet al gebruik van de BPV (dan komt hij namelijk niet meer in aanmerking voor een OSR-tegemoetkoming);
  4. De keuze voor de scholing is gezamenlijk bepaald door werkgever en medewerker;
  5. De scholing is al betaald;
  6. De tegemoetkoming vanuit de OSR geldt alleen voor werkelijk gemaakte kosten, exclusief BTW;
  7. De declaratie kan tot uiterlijk 1 maart van het jaar nadat de scholing is gevolgd, worden ingediend.

Hoe vraagt u de OSR aan?

Het aanvragen van de OSR verloopt via de werkgever. Klik hier om de subsidie eenvoudig aan te vragen. 

Kijk voor meer informatie over de OSR op: https://www.wij-techniek.nl/subsidie/osr/

Als werkgever is het ook mogelijk om onder voorwaarden gemaakte scholingskosten terug te ontvangen via de belastingdienst. Wat hiervoor nodig is kunt u terug vinden op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl