Onverpakt leveren voor paneelbouw en ander seriematig werk

Door Technische Unie
29 oktober 2020
Technische Unie

Bij paneelbouw worden soms wel meer dan honderd onderdelen in een kast geplaatst. Elke handeling die uw technisch specialisten daarbij mínder hoeven te verrichten, is winst. Onverpakt leveren van Technische Unie scheelt tijd en plastic- en kartonafval op uw locatie. 

Bij onverpakt leveren worden onderdelen geleverd in de bekende groene bakken van Technische Unie (formaat: 60x40 centimeter). Deze bakken worden aangeleverd op een pallet en kunnen op uw locatie zo in uw eigen etagewagens of magazijnkarren worden geschoven. In de bak zijn schotten aangebracht, om de onderdelen van elkaar te scheiden.

Herkenbare bestickering

De componenten en materialen worden per merk gesorteerd in compartimenten in de groene Technische Unie-bakken. Op de voorkant van de bak wordt een sticker bevestigd met de merknaam van de materialen in de bak. De bestickering stemmen we vooraf met u af. De onderdelen liggen los in de compartimenten van de groene bak. Uw paneelbouwers kunnen de onderdelen direct toepassen op hun werkplek.

Extra voordeel bij seriematig werk

Bij paneelbouw of ander seriematig, planbaar werk biedt onverpakt leveren direct efficiëntievoordeel. Bij de bouw van één kast is er al een aanzienlijke tijdswinst ten opzichte van standaard, verpakt leveren. Die winst neemt alleen maar toe als er seriematig wordt gewerkt. Bovendien neemt met onverpakt leveren de kans op fouten af, doordat de bestickering duidelijk aangeeft welk merk zich in een bepaald compartiment bevindt.

Hoe werkt het

Voor onverpakt leveren zijn aan de kant van Technische Unie extra handelingen nodig. De onderdelen voor paneelbouw doorlopen ons logistieke proces in een plastic en kartonnen verpakking. Voor onverpakt leveren worden de losse onderdelen bij elkaar gebracht. Vervolgens wordt de aanwezige verpakking verwijderd en op duurzame wijze afgevoerd of gerecycled. Ook wordt de order extra gecontroleerd, zodat uw specialisten direct aan de slag kunnen met de aangeleverde artikelen. Zo hoeft u bij levering geen extra controles op regelniveau meer uit te voeren.

Onverpakt leveren is niet voor alle artikelen mogelijk. Glaszekeringen zijn bijvoorbeeld te kwetsbaar om zonder verpakking te worden geleverd.

Meer slimme logistieke diensten voor de industrie

Zoekt u naar extra mogelijkheden om uw productieproces zo efficiënt mogelijk in te richten? De slimme bouw- of werkplaatslogistiek van Technische Unie helpt de output van uw technische collega’s te verhogen, downtime te beperken en de kwaliteit van producten te bewaken.

Diensten van Technische Unie voor de industrie, zijn onder andere:

  • Gefaseerd aanleveren per project
  • Gescheiden aanleveren per project, werklocatie of bestemming
  • Verpakken op klantspecificatie (kitting)
  • Leveren van Rittal-kasten in twee delen
  • Online tool voor mechanische bewerking van Rittal-kasten
  • Spoedlevering binnen 1 uur of 3 uur
  • Nachtlevering op de zaak
  • 24/7 Calamiteitenservice
  • Logistieke hulpmiddelen
  • Procesanalyse en advies over procesoptimalisatie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ondersteunende diensten van Technische Unie in elke fase van uw project? Neem contact op met uw vertegenwoordiger of het verkoopkantoor in uw regio.