ZO HALEN WE HET MAXIMALE UIT PANEELBOUW IN NEDERLAND

Door Jan Hartman - Federatie Paneelbouw
31 oktober 2020
author-image

Op dit moment is het belangrijker dan ooit om de beste paneelbouwers van de wereld te worden én blijven. Ook voor Technische Unie is paneelbouw één van de pijlers binnen industrie, waarbij vol ingezet wordt op ontwikkeling. Hoe we dat gaan doen? Jan Hartman van Federatie Paneelbouw vertelt.

Onderdeel Federatie Elektrotechniek

Federatie Paneelbouw is onderdeel van Fedet (Federatie Elektrotechniek). Fedet heeft als leden bedrijven en zelfstandige brancheverenigingen die in Nederland actief zijn in de elektrotechnische en werktuigbouwkundige sector. Jan Hartman: “Als Product Manager bij Rittal ervaarde ik dat paneelbouw transformeerde van een ambachtelijk naar een digitaal vak. Ook zag ik een stuk omzet verloren gaan, omdat paneelbouw steeds vaker in Oost-Europa werd uitgevoerd vanwege lagere lonen en materiaalprijzen. In tegenstelling tot twintig jaar geleden zijn nu alle artikelen wereldwijd verkrijgbaar, waardoor flinke prijsverschillen zijn ontstaan en ook zichtbaar zijn. Zes jaar geleden ging ik met pensioen en hebben we met een aantal paneelbouwers de Federatie Paneelbouw opgericht om zo paneelbouwers te kunnen verenigen. Op dit moment zijn er bijna veertig paneelbouwers aangesloten.”

Paneelbouw in Nederland behouden

Federatie Paneelbouw is opgericht om ten eerste de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast is het de missie van Federatie Paneelbouw om de paneelbouw en de maakindustrie in Nederland te behouden. “Veel 66+’ers gaan met pensioen en verlaten de industrie. Deze mensen hebben veel vakkennis en een gemis voor de branche in Nederland. De instroom in de techniek en daardoor de opvolging door jeugd is -helaas- schaars in Nederland. Daarom organiseren veel bedrijven hun productieproces anders en knippen het proces in stukjes op. Zo wordt ieder proces met aandacht bekeken en wordt er gezocht naar de meest efficiënte en effectieve werkmethoden, van engineering tot logistiek en big data. Dit heeft veel voordelen voor onder andere de digitalisering binnen de paneelbouw. Federatie Paneelbouw helpt haar leden met het optimaliseren en digitaliseren van de productieprocessen. Binnen Federatie Paneelbouw zijn veel leden zeer enthousiast actief binnen een aantal werkgroepen. Hiermee geven wij een werkbare invulling aan onze visie op het gebied van onder andere het imago van de bedrijfstak en instroom van nieuwe talenten. Op dit moment zijn er drie werkgroepen: Kwaliteit, Innovatie en Imago- Communicatie." aldus Jan Hartman.

Hoogste niveau paneelbouw

“Nederlandse paneelbouwers moeten de beste van de wereld worden en -uiteraard- ook blijven. Om te kunnen leveren aan nationale en internationale bedrijven is het belangrijk om een aantoonbaar en meetbaar kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Met de werkgroep ‘Kwaliteit’ zijn we ruim drie jaar bezig geweest om te beschrijven hoe een paneelbouwer in Nederland op een betrouwbare, aantoonbare en meetbare manier kwaliteit levert. Ook hebben we beschreven waar een paneelbouwer minimaal aan moet voldoen om ook daadwerkelijk die kwaliteit te kunnen realiseren. Een aantal onafhankelijk auditeurs hebben dit getest, gekeurd en er vervolgens een kwaliteitslabel voor afgegeven. Inmiddels zijn zes paneelbouwers officieel gecertificeerd met dit “Kwaliteitslabel Paneelbouw”. Hiermee kunnen ze met een uitstekende basis de markt op en garanderen ze de klant de vereiste kwaliteit.”

Kennis delen

“Minimaal twee keer per jaar vergaderen we met alle leden van Federatie Paneelbouw. Dit doen wij altijd bij een gerenommeerde leverancier. Tijdens deze vergadering delen we kennis en geven experts presentaties. Daarnaast worden er specifieke cursussen voor de leden georganiseerd. Ook helpen we elkaar onderling: Als een paneelbouwer bijvoorbeeld te veel werk heeft, kan het gebeuren dat dit bij een collega paneelbouwer wordt uitbesteed.”

CE-markering

“Schakel- en besturingskasten die onder de eigen naam van de paneelbouwer zijn gefabriceerd moet een CE-markering hebben. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over deze markering. Wat zijn de vereisten? Wie is eindverantwoordelijk? En waar moet rekening mee worden gehouden? In nauwe samenwerking met FME en de NVWA heeft Federatie Paneelbouw hier een document voor opgesteld. Dit document geeft volledige duidelijkheid over hoe om te gaan met CE-markering voor paneelbouwers, fabrikanten van schakel- en besturingskasten en machinebouwers en kan daarmee prima als leidraad dienen.” 

De nieuwe standaard

“Om sneller te kunnen werken is standaardisatie van artikelen zeer gewenst. Een paneelbouwer heeft informatie over een aantal cruciale kenmerken van een artikel nodig om een goed paneel te kunnen bouwen. Deze behoefte aan informatie is voor iedere paneelbouwer hetzelfde. Echter, de paneelbouwer moet steeds opnieuw het wiel uitvinden en deze informatie ophalen bij de leverancier of groothandel. Binnen de werkgroep ‘Innovatie’ wordt ook hier, samen met diverse fabrikanten, zeer veel aandacht aan besteed om te zorgen dat steeds verder in gestandaardiseerd gaat worden. Dit reduceert de kans op fouten en scheelt veel tijd en geld waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse paneelbouwer, ten opzichte van het buitenland, steeds sterker wordt. Technische Unie speelt hier met de EPLAN plug-in al op in.

Slim én snel werken

“Om de concurrentiepositie van de Nederlandse paneelbouwers zo optimaal mogelijk te krijgen is is de samenwerking tussen paneelbouwers, leveranciers, klanten en eindgebruikers van groot belang. Want alleen als de gehele keten samenwerkt wordt een efficiënt proces gerealiseerd. Kortom: door steeds slimmer en daardoor effectiever te werken, kunnen Nederlandse paneelbouwers de beste van de wereld worden én blijven.”

Volg NEN-trainingen bij TU Campus

Ontwikkelingen in uw vakgebied gaan razendsnel. U moet continu uw kennis up-to-date houden met betrekking tot certificaten en innovaties. Om vakwerk te blijven leveren is het belangrijk dat u uw kennis en vaardigheden op peil houdt. Bij TU Campus kunt u terecht voor diverse trainingen, speciaal voor paneelbouw: