Siemens

SMC

Siemens in Nederland. 
In Nederland zijn wij actief sinds 1879. De Siemens-groep behoort tot de grootste (elektro)technische ondernemingen van Nederland. Wij richten ons op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrie en op intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen. Met zijn businesses Digital Industries en Smart Infrastructure geeft Siemens Nederland N.V. antwoord op de maatschappelijke vragen die megatrends als digitalisering, verstedelijking en klimaatverandering met zich meebrengen. In Nederland zijn zo’n 3.000 medewerkers werkzaam bij de entiteiten van Siemens.

Lees alle artikelen van Siemens