Energie besparen in de industrie

Technische Unie
14 mei 2021
Technische Unie

 

Energiebesparing is een centraal thema binnen de industrie. Er valt direct geld mee te verdienen, door te besparen op energiekosten. Bovendien is het tegengaan van verspilling maatschappelijk een belangrijk onderwerp. 

Ook moeten bedrijven in de industrie te voldoen aan een toenemend aantal regels op dit vlak. Op deze pagina vindt u alles om uw energie monitoring en energiebesparing op een volgend niveau te brengen.

Menukaart energiebesparing

Wilt u energie besparen door efficiënte toepassing van aandrijfsystemen? Om zo de CO2-reductie van uw bedrijf te verminderen en energiekosten uit te verminderen? Samen met LIKE energy en ABB geeft Technische Unie inzage in de (grootste) verbeterpunten voor uw elektrische aandrijfsystemen. Hiervoor is een overzichtelijke menukaart opgesteld.

Training over ISO 50001

Wilt u een energiemanagementsysteem volgens de ISO 50001 opzetten en invoeren? Dan krijgt u daarbij te maken met de energiebeoordeling én moet u voldoen aan de wet- en regelgeving. ISO 50001 is het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. 

Meer over de training ISO 50001: energiemanagement in de praktijk bij TU Campus.

Stappen in energiebesparing

Wet Milieubeheer

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen. 

Informatieplicht energiebesparing

Sinds 1 juli 2019 moeten alle bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kilowattuur en/of 25.000 kubieke meter gas inzicht geven in hun energieverbruik en in de genomen maatregelen voor energiebesparing. Ditzelfde geldt sinds 5 december 2019 voor alle bedrijven met een energie-auditplicht (EED). De handhaving van de Informatieplicht Energiebesparing ligt bij de gemeenten en de omgevingsdiensten.

Voorschriften voor motoren en frequentieregelaars

De Europese Unie probeert de milieueffecten van energiegebruikende apparaten zoveel mogelijk te beperken zonder bedrijven en consumenten hierbij op onnodige kosten te jagen. Begin oktober 2019 is de verordening voor de minimale efficiëntie van elektromotoren en frequentieregelaars ingegaan. Dit overheidsbesluit vervangt de verordening van (EG) 641/2009.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

Periodiek stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) open. De regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en streeft naar een emissiereductie van 49% in 2030. 

Bekijk hier wanneer de regeling weer open is voor aanvragen.

Online Wetchecker Energiebesparing

Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet heeft de overheid de online Wetchecker Energiebesparing gepubliceerd. Met deze test ontdekt u binnen vijf minuten welke wettelijke verplichtingen voor uw onderneming gelden. Krijg vandaag nog inzicht in uw energiebesparingsverplichtingen.

Energie besparen met efficiënte aandrijftechniek

In de industrie gaat ongeveer 70% van het elektriciteitsverbruik naar elektrisch aangedreven systemen. Verbetering van de efficiency van deze systemen verlaagt de bedrijfskosten, bespaart energie en verbetert de productiviteit. Investeren in efficiëntere aandrijfsystemen biedt tot 20% tot 30% lagere gebruikskosten, biedt langere levensduur en hogere betrouwbaarheid van de aandrijvingen. Voor een aantal componenten van het aandrijfsysteem zijn Europese minimum energie efficiency eisen van kracht: voor de elektromotor, pomp, ventilator, frequentieregelaar (FR), en in enkele gevallen ook voor combinaties zoals bij circulatiepompen en ventilatie-units.

Lees meer over dit onderwerp bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Energie-investeringsaftrek

Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. 

Stikstof en de industrie, hoe zit dat?

Opeens was daar de stikstofcrisis. Boeren, bouwers, allemaal werden ze hard geraakt in hun bedrijfsvoering. Ook automobilisten moesten eraan geloven, vanaf maart 2020 werd de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd naar maximaal honderd kilometer per uur. Hoe is dat eigenlijk voor de industrie? Lees hier verder.