'Bedrijven in de industrie moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht 2023'

Technische Unie
19 januari 2023
Technische Unie

     

Bedrijven in de industrie in Nederland moeten eind 2023 voldoen aan Energiebesparingsplicht - enkele specifieke uitzonderingen daargelaten. Waar begin je, wat komt er allemaal bij kijken en hoe breng je de verplichte energiebesparende maatregelen in de praktijk? We spreken Jan Grauss van LIKE energy die industrieklanten van Technische Unie hierbij begeleidt en tegelijkertijd over procesoptimalisatie adviseert. 

Gehele proces wordt bekeken

Jan Grauss, Energieconsultant bij LIKE energy: “Als wij ergens binnenkomen, lopen we na het kennismakingsgesprek altijd eerst een rondje door de fabriek. Dat geeft direct een beeld. We maken bij die gelegenheid ook foto’s, om later aan het rapport toe te voegen en bijvoorbeeld de directie een beeld te geven wat er in hun bedrijf allemaal staat en speelt. Natuurlijk valt alles wat besproken wordt en gedocumenteerd is onder de geheimhoudingsplicht, net als de data die we later verzamelen.

Bij het opstellen van een energiebesparingsplan richten we ons op het gehele proces – van de pomp naar de extruder tot een eventuele warmtekrachtkoppeling. Maar we kijken verder dan dat. Bijvoorbeeld naar compressoren en de verlichting: dat is laaghangend fruit bij energiebesparing. Zeker als er nog geen ledverlichting is toegepast.

Na zo’n eerste indruk duiken we verder het proces in. Indien beschikbaar leveren bedrijven ons schema’s aan. Anders worden er metingen uitgevoerd of dataloggers geplaatst. Veel bedrijven hebben geen idee waar hun energie blijft!

Ook nemen we administratieve zaken mee, zoals de inkoop van energie en subsidies. Heeft een bedrijf wel het juiste contract afgesloten of is er op dat vlak nog winst te behalen? En we kijken naar de menskant. Hoe zijn operators opgeleid? Worden afgesproken processen nageleefd?”

Businesscase: besparingen tot 18%

Onderdeel van het energiebesparingsplan is een uitgewerkte businesscase. De energiebesparende maatregelen die hierin worden benoemd, moeten binnen een specifieke termijn worden uitgevoerd.

Jan Grauss: “In het rapport geven we aan wat energiebeparende maatregelen opleveren, in kilowattuur én CO2-reductie. De Energiebesparingsplicht gaat vanaf 2023 ook over maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen, maar wel CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2 uitstoot.

Dat rapport wordt ingediend bij RVO of de Omgevingsdienst; deze instantie ziet ook toe op naleving van de maatregelen. Soms gaat een auditrapport een paar keer heen en weer voordat er goedkeuring wordt verleend.

Als ik kijk naar alle businesscases die we in de afgelopen jaren hebben opgesteld, zijn er besparingen op het elektriciteitsverbruik te behalen tot wel 18%.”

Procesoptimalisatie

Jan Grauss: “Hoewel dit niet door de overheid gevraagd wordt, nemen we procesoptimalisatie zeker mee in ons rapport. Daarmee valt voor veel industriële bedrijven direct voordeel te behalen. Over stikstof wordt niet geadviseerd, dat is een separaat traject.

Energiebesparende maatregelen die we in het verleden vaker hebben gesignaleerd bij audits, zijn bijvoorbeeld het vervangen van conventionele verlichting door ledtechnologie. Of het aanpassen van aandrijfsystemen door modernisering van de elektromotoren en het optimaliseren van de regelingen door toepassing van frequentieregelaars. Ook naar laagspanningsverdelers wordt gekeken. Deze panelen zitten soms vol of er moeten extra meters worden ingebouwd.

Rapportage energiebesparing in de industrie door LIKE Energy

Voor de Onderzoeksplicht wordt er tevens een analyse van aandrijvingen gevraagd. Verder adviseren we in de meeste gevallen om na te denken over een energiemonitoringssysteem om beter beeld van het gebruik te krijgen en dit gezamenlijk per kwartaal te evalueren. Dit gebeurt idealiter in samenspraak met de huisinstallateur die de installatie en laagspanningsverdelers levert en/of aanpast.

Voor het uitvoeren van de businesscase kan het geauditeerde bedrijf of diens huisinstallateur terecht bij Technische Unie. Zij hebben alle producten in huis om de voorgeschreven maatregelen mee uit te voeren.”

Menukaart energiebesparingsmogelijkheden

Voor klanten van Technische Unie heeft LIKE energy een overzichtelijke menukaart energiebesparingsmogelijkheden opgesteld. Alle werkzaamheden zijn hierin overzichtelijk weergegeven, met een vaste prijs erbij.

Wilt u meer weten over de menukaart of een De energiebesparingsplicht 2023? Neem contact op met uw industrievertegenwoordiger van Technische Unie. Deze kan de mogelijkheden bespreken en een bezoek van een Energieconsultant van LIKE energy plannen. 

Over de Energiebesparingsplicht 2023

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de Energiebesparingsplicht.