Energiemanagement in de industrie: van kosten naar kansen

Technische Unie
1 februari 2024
Technische Unie

Energiemanagement is een van de grote uitdagingen in de industrie. Geen bedrijf kan hier omheen in 2024. Op de eerste plaats natuurlijk om te voldoen aan regelgeving, zoals de nieuwe Omgevingswet. Maar vooral ook om energiekosten te beperken.

Steeds vaker lezen we over producenten die hun proces (tijdelijk) stilleggen, omdat dit niet meer rendeert. Netcongestie belemmert de groei van uw activiteiten. Nieuwe aansluitingen zijn lang niet overal en altijd een zekerheid, bij nieuwbouw of bedrijfsuitbreiding. Hoe kunt u deze kosten en bedreigingen met inzicht en energiebesparing omzetten in kansen? 

Vanaf wanneer bent u rapportageplichtig?

U bent rapportageplichtig als u aan een van deze punten voldoet: 

  • U verbruikt jaarlijks meer dan 50.000 kilowatt stroom
  • U verbruikt jaarlijks meer dan 25.000 kuub gas

 

Realiseer energiebesparing in 7 stappen met Technische Unie

Wilt u aan de slag met energiebesparing in de industrie en op korte tijd voordeel behalen in uw productieproces? Technische Unie komt graag langs voor een eerste gesprek over de mogelijkheden. Samen met onze consultancypartner kunnen wij vervolgens een 7-stappenplan voor u uitvoeren, waarbij de verplichte rapportage wordt ingevuld en een systeem voor energiemanagement wordt ingevoerd. Uiteraard levert Technische Unie alles om de energiebesparing in de praktijk te brengen. 

De 7 stappen richting energiebesparing zijn: 

Na het kennismakingsgesprek starten we met een analyse van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot energie-efficiëntie voor u bedrijf. Zo brengen we in kaart hoe u voldoet aan alle wettelijke vereisten en normen op het gebied van energiebeheer.

We lopen alle processen binnen uw bedrijf na die aanzienlijke energieconsumptie veroorzaken. Identificeren de belangrijkste energieverbruikers en brengen hun bijdrage aan het totale energieverbruik in kaart.

Een quick-scan identificeert de belangrijkste energiebesparingsmogelijkheden. Deze dient tevens als nulmeting om de toekomstige energieprestaties te kunnen vergelijken met de startsituatie.

U ontvangt een gedetailleerde rapportage volgens het format van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin nemen we zowel de analyse van de huidige situatie als mogelijke oplossingen voor energiebesparing op.

Samen met u bepalen we de kansrijke aanpassingen en leveren we de oplossingen aan. Dit op basis van de aanbevelingen uit de rapportage. Dit kan variëren van het upgraden van gebruikte oplossingen tot het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Met metingen bepalen we het effect van de aangebrachte wijzigingen. Een ISO 50001-systeem voor energiemanagement kan worden geïmplementeerd, om continue verbetering te waarborgen. ISO5001 is dé internationale norm voor energiemanagement. Ook zorgen we voor opleiding van uw eigen specialisten op dit vlak via TU Campus.

Ook in de toekomst zorgen we er graag voor dat uw processen en bedrijf blijven voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van energie-efficiëntie. Zo blijft u voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u blijvend voordeel behalen. 

Begin bij de grootste verbruikers

Binnen de industrie is het productieproces de grootste verbruiker van energie. Gebouwen moeten verduurzaamd worden, daarvoor verwijzen we graag naar oplossingen van Team Duurzaam. Wij focussen ons hier op het proces. 

Training ISO 50001

Wilt u een energiemanagementsysteem volgens de ISO 50001 opzetten en invoeren? Tijdens de training ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk leert u alles wat je moet weten om een efficiënt energiemanagementsysteem op te zetten en in te voeren. Deze training wordt op 25-26 april 2024 gegeven in Eindhoven. 

Aan de slag met energiebesparing?

Neem contact op met energiemanagement-specialist Iddo Schenk of uw vaste industrievertegenwoordiger. Of neem contact op met het verkoopkantoor van Technische Unie bij u in de buurt. 

Energiemanagement door de Technische Dienst: van kosten naar kansen

De wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing stelt hoge eisen aan uw organisatie. Als Technische Dienst speelt u een belangrijke rol bij het voldoen aan deze eisen:

  • Wanneer bent u rapportageplichtig?
  • Energiebesparing in 7 stappen
  • Bespaar direct met deze componenten en energiebesparende maatregelen
  • Zo analyseert u het energieverbruik