Watermanagement: neem zélf de touwtjes in handen

Watermanagement: neem zelf de touwtjes in handen

Watertekort én wateroverlast

Watermanagement wordt steeds belangrijker in de bouw- en installatiebranche. Door klimaatverandering en een groeiend bevolkingsaantal krijgen we volgens het RIVM in 2030 waarschijnlijk al te maken met een drinkwatertekort. Naast langere periodes van droogte, krijgen we ook te maken met steeds heftigere hoosbuien en de wateroverlast die daarbij komt kijken. Kortom: we moeten anders omgaan met water. Wat u kunt doen? Dat vindt u op deze pagina. 

Waarom slim watermanagement?

Slim watermanagement (of waterbeheer) is nodig om te voorkomen dat we in 2030 een tekort aan drinkwater hebben. Sommige drinkwaterbedrijven hebben nu al te weinig drinkwaterreserves. We moeten water langer vasthouden, grote watervoorraden aanleggen en alternatieve waterbronnen ontwikkelen. Maar ook bedrijven en consumenten moeten nú al bewust worden van het dreigend tekort. Water besparen scheelt niet alleen geld, maar is ook bittere noodzaak. Lees meer over het dreigend drinkwatertekort en wat u kunt doen>>

De zes pijlers van watermanagement

Als we het hebben over watermanagement kunnen we het opdelen in zes pijlers. Door al deze pijlers in te zetten, maken we optimaal gebruik van kostbaar water. De pijlers zijn:

 1. Waterverbruik meten
 2. Water besparen
 3. Water opvangen
 4. Water recirculeren
 5. Water absorberen
 6. Waterkwaliteit behouden

Lees hier alles over de zes pijlers van watermanagement>>

Waarom is waterbeheer een kans voor u?

Waterbeheer of watermanagement is super relevant voor de installatiebranche om de volgende redenen:

1. De toenemende vraag naar waterbesparende oplossingen

 • Steeds strengere wet- en regelgeving omtrent waterverbruik en -verspilling.
 • Groeiend bewustzijn bij consumenten over duurzaamheid en waterbesparing.
 • Toenemende watertekorten én wateroverschotten in sommige gebieden.

2. Samenwerking met andere professionals

 • Installateurs kunnen samenwerken met andere professionals, zoals loodgieters, architecten en ingenieurs, om waterbesparende projecten te realiseren.

3. Toekomstperspectief

 • De vraag naar waterbesparende oplossingen zal de komende jaren alleen maar toenemen.
 • Installateurs die zich nu al op dit gebied specialiseren, zijn goed voorbereid op de toekomst.

Hoeveel is ons waterverbruik?

Per dag verbruiken we per persoon zo'n 129 liter water. Het kabinet wil het watergebruik per persoon terugbrengen naar 100 liter water in 2035. Dat is ongeveer net zoveel als het water dat we nu dagelijks door het toilet spoelen (ongeveer 30 liter per dag per persoon). Op onderstaande visual ziet u waar dat waterverbruik in zit. Uiteraard verschilt dit per persoon en per huishouden. Het gaat hier om een gemiddelde dat is berekend door het CBS. Lees meer over alle waterverbruikcijfers in Nederland.>>

Wat betekent slim watermanagement?

Slim watermanagement betekent het gebruik van geavanceerde technologieën, data-analyse en innovatieve benaderingen om waterbeheer efficiënter, duurzamer en veerkrachtiger te maken. Dit kan door het toepassen van slimme oplossingen en digitalisering in verschillende aspecten van waterbeheer, zoals watervoorziening, distributie, behandeling en afvalwaterbeheer. Lees meer over voorbeelden van slim watermanagement>>

Waterbeheer en de installatiebranche

Goed watermanagement ligt ook in handen van de installatiebranche. Waterbesparende toepassingen komen voor in badkamers en keukens, in de vorm van waterbesparende douchekoppen of kranen. In de tuin in de vorm van infiltratiekratten of regenwateropslag voor sanitaire doeleinden.
In deze zes pijlers vindt u verschillende mogelijkheden over slimme manieren van watermanagement en de mogelijkheden voor uw bedrijf of klant. 

Watermanagement in de industrie

De Nederlandse industrie gebruikte volgens het CBS in 2020 ruim 208 miljoen m3 drinkwater. De chemische industrie gebruikt het meest, gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie en de aardolie-industrie.

De Nederlandse industrie heeft de ambitie om het watergebruik per eenheid product in 2035 met 20% te verminderen. Met waterbesparende oplossing en recycling van water komt dit doel dichterbij. 

Er zijn verschillende manieren om water te besparen in de industrie:

 • Waterhergebruik: Water dat in één proces is gebruikt, kan in een ander proces worden hergebruikt, zolang de kwaliteit van het water dat toelaat.
 • Waterrecycling: Afvalwater kan worden gezuiverd en hergebruikt, waardoor de hoeveelheid afvalwater die naar de waterzuivering moet worden afgevoerd, wordt verminderd.
 • Waterbesparende technologieën: Er zijn diverse technologieën beschikbaar die waterbesparing mogelijk maken, zoals waterbesparende kranen en koelsystemen.
 • Procesoptimalisatie: Door processen te optimaliseren kan waterverbruik worden verminderd.
 • Bewustwording: Het is belangrijk om medewerkers bewust te maken van het belang van waterbesparing.

Wilt u meer weten? Neem contact op met een van onze industriespecialisten.

 

Vragen over watermanagement?

Benieuwd naar de mogelijkheden van slim watermanagement? Neem contact op met Leander van den Bos.