AAN DE SLAG MET SMART INDUSTRY: 6 PIJLERS

Momenteel beleven we de 4e industriële revolutie – hiernaar wordt ook wel gerefereerd als Industrie 4.0.

In de 4e industriële revolutie worden verschillende technologieën gecombineerd, speelt digitalisering een centrale rol en zien we communicatie tussen machines en systemen een gigantische vlucht nemen, met zoveel impact, dat de term ‘revolutie’ passend is.

Download onze whitepaper

Zes pijlers voor Smart Industry.