SMART INDUSTRY: DUURZAME FABRIEK

Technische Unie
1 december 2020
author-image

 

De categorie ‘duurzame fabriek’ maakt een belangrijk verschil tussen Smart Industry en Industry 4.0. In de Nederlandse uitwerking en aanvulling op Industry 4.0 wordt wat meer aandacht geschonken aan duurzaamheid en de maatschappelijke effecten van de industriële revolutie.

Naast de verantwoording op het gebied van klimaateffecten, zie je dat er ook druk ontstaat bij fabrikanten, logistiek en klanten binnen deze complete doorloopcyclus van producten en industrie om te verduurzamen.

CO2-prestatieladder

In de maakindustrie en technisch dienstverlenende sector stellen eindklanten steeds vaker eisen aan de CO2-voetafdruk van geproduceerde goederen. Een veel gebruikte methode is de zogenaamde CO2-prestatieladder. Veel bedrijven in Nederland sluiten zich bij dit keurmerk aan, met als doel het terugbrengen of neutraliseren van de CO2-uitstoot. Dit systeem werkt met niveaus en afhankelijk van het te behalen niveau eist dit soms ook dat alle toeleveranciers en dienstverleners in de keten bepaalde niveaus moeten aantonen.

In de CO2-prestatieladder wordt gekeken naar:

  • Directe emissies van activiteiten in eigen beheer
  • Indirecte emissies van activiteiten in eigen beheer
  • Keten emissies van productgebruik en uitbestede activiteiten

Wet Milieubeheer

Naast de eigen duurzame doelstellingen –de CO2 prestatieladder is een vrijwillig label - is er een andere reden voor bedrijven om te streven naar een duurzame fabriek. Een groot deel van de organisaties in de industrie en infrastructuursector die verantwoordelijk is voor het grootse aandeel qua energiegebruik, valt onder de Wet Milieubeheer die in 2019 is aangescherpt.

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven zijn al sinds 2000 verplicht energiebesparende maatregelen te treffen die in vijf jaar terug te verdienen zijn. Vanaf juli 2019 is daar een informatieplicht bijgekomen. Bedrijven die meer dan 50.000kWh en/of 25.000 m3 gas gebruiken, moeten besparingsmaatregelen melden aan onze overheid, dit geldt nu voor 125.000 bedrijven. De verwachting is dat de regels de komende jaren aangescherpt worden, waarmee dit onderwerp blijvend hoog op de agenda staat bij veel bedrijven.

meer over...