Circulariteit

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Dat betekent dat afval niet meer bestaat, omdat grondstoffen hergebruikt worden. Om tot 100 procent hergebruik en een volledig circulair gesloten keten te komen, is een compleet andere manier van vragenstellen, zakendoen, ontwerpen én werken nodig.

Technische Unie zet samen met haar ketenpartners alles op alles om dit mogelijk te maken. Wij maken het u graag makkelijk met onze slimme oplossingen om circulair te kunnen bouwen en installeren. Daarnaast blijven we constant werken een duurzame bedrijfsvoering. Met minder afval, meer hergebruik en minder CO2-uitstoot. Maar wij hebben ook úw hulp nodig. Want alleen sámen maken wij een wereld zonder afval mogelijk!