CSRD: wat is het en wat betekent het voor uw bedrijf?

Door Technische Unie
5 maart 2024
Technische Unie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. 

Wat is het doel van de CSRD?

 • Transparantie:
  het schept duidelijkheid over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.
 • Kwaliteit van duurzaamheidsinformatie verbeteren:
  Het stelt betrouwbare en vergelijkbare informatie over duurzaamheidsprestaties beschikbaar.

Valt uw bedrijf onder de CSRD?

Uw bedrijf valt onder de CSRD als:

 • Het bedrijf beursgenoteerd is
 • Het bedrijf/onderneming aan 2 van de onderstaande criteria voldoet:
  -meer dan 250 medewerkers heeft
  -netto-omzet heeft van meer dan 40 miljoen euro
  -balanstotaal heeft van meer dan 20 miljoen euro

Sinds wanneer is de CSRD in werking getreden?

De CSRD is op 16 november 2022 in werking getreden en wordt in fases ingevoerd. Bedrijven moeten voor het boekjaar dat is begonnen op 1 januari 2024 rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties.

Welke informatie moet je als bedrijf rapporteren?

 • Milieueffecten, zoals CO2-uitstoot, energieverbruik, waterverbruik, afvalproductie, etc.
 • Sociale effecten, zoals arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, mensenrechten, etc.
 • Governance, zoals bestuurlijke structuur, risicobeheersing, beloningsbeleid, etc.

Hoe helpt de CSRD uw bedrijf?

 • Helpt uw duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Door uw impact op mens en milieu te meten en te monitoren, kunt u gebieden identificeren waar u verbeteringen kunt aanbrengen.
 • Betere reputatie. Duurzame bedrijven worden namelijk steeds meer gewaardeerd door consumenten, investeerders en andere stakeholders.
 • Nieuwe kansen. Duurzame producten en diensten worden namelijk steeds populairder. U kunt hiermee wellicht een nieuwe weg inslaan.