SPIRAX SARCO STEAM SERVICES

Door Ubel
10 maart 2022
Ubel

Productieoptimalisatie, veiligheid, stoomkwaliteit, onderhoud en energiezijn om verschillende redenen voor iedere installatie van levensbelang. Spirax Sarco biedt u de expertise om uw installaties beter te laten functioneren.

Als wereldwijd erkende expert in stoomoplossingen, stelt Spirax Sarco naast producten eveneens expertise ter beschikking via onze verschillende services. Deze creëren we op maat van uw stoominstallatie, met focus op volgende doelstellingen: optimalisatie van de prestaties van uw installaties, bereiken van milieu- en energiedoelstellingen en behouden van uw concurrentiepositie. Eveneens houden we de huidige regelgeving in het oog, zodat uw installatie steeds up-to-date is.

Gedurende al onze activiteiten staat veiligheid op de eerste plaats – ook die van uw stoominstallatie. Spirax Sarco focust op 4 pijlers:

  • Productiezekerheid: we zoeken naar optimalisatie van productietijd, met een minimalisatie van de risico’s op downtime.
  • Productkwaliteit: we kijken naar de correcte installatieomstandig-heden, zodat u zich kunt focussen op uw proces om optimale productkwaliteit te leveren aan uw klanten.
  • Duurzaamheid: we streven naar het verlengen van de levensduur van uw installaties en het duurzaam verbruik van stoom.
  • Energie-efficiëntie: we bekijken mogelijke energiebesparingen, wat een positieve invloed heeft op het milieu en op uw financiële bedrijfsresultaat.

Energieoptimalisatie

Een lager ketel- en distributierendement van een stoominstallatie doet de energierekening snel oplopen en tevens het waterverbruik stijgen. De typische terugverdientijd van besparende maatregelen ligt gemiddeld tussen de 1 en 2 jaar.

Milieu

Verlaagd waterverbruik en een lagere CO2-uitstoot zijn beter voor het milieu.

Energie-efficiëntie van uw ketelhuis

Krijg een antwoord op de vraag: Hoeveel kost uw stoom en hoeveel kunt u besparen?

De stoomkosten worden bepaald aan de hand van door u verstrekte gegevens. We identificeren uw energiebesparingen en bieden u op basis hiervan optimalisatiemogelijkheden aan op vlak van stoomopwekking, warmteverliezen en spuiverliezen.

Energie & veiligheid surveys

Tijdens een energie en veiligheid improvement survey evalueren we de onderdelen van uw stoomsysteem, met focus op productie verbeteringen, stoomkwaliteit, veiligheid, energie besparingen, onderhoudsoptimalisatie en rendementsverbeteringen. Zo krijgt u een volledig beeld over de werking van uw huidige systeem. Op basis hiervan stellen we een actieplan op om uw productieproces te optimaliseren, te voldoen aan wettelijke aspecten en uw energiefactuur te verlagen.

We evalueren uw volledige stoomsysteem op basis van geschiktheid voor de toepassing, correctheid van opstelling / installatie en mogelijke energieverliezen. Hieruit worden voorstellen geformuleerd ter verbetering van uw procesefficiëntie. Zo krijgt u de mogelijkheid tot optimalisatie van uw stoomopwekking, uw distributienet en het hergebruik van uw condensaat.

Voor meer informatie neem contact op met [email protected].

Ontdek Ubel Spirax