Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Waaróm Duurzaam Ondernemen?

Wij vinden als Mogelijkmakers dat de wereld een mooie plek kan zijn. En zelfs móét zijn. Een wereld waar we verantwoord omgaan met onze mensen, grondstoffen, materialen én producten. Het realiseren van een duurzame wereld. Dat is waar Technische Unie zich sterk voor maakt.

Elke dag. Voor jouw omgeving. Voor jou zelf. Maar ook mét jou. Want alleen samen zetten wij de wereld in beweging. Alleen samen maken wij verandering mogelijk. Met gezonde en gelukkige medewerkers. Met klimaatneutrale bedrijfsvoering. Met circulaire projecten. Met duurzame adviezen. Samen maken wij de toekomst mogelijk. Aan de slag!

Per aandachtsgebied werken wij gericht aan drie thema's, omdat we daar de grootste impact kunnen realiseren:


 

Medewerker en Maatschappij

Inclusief werkgeverschap

Iedereen die voor ons van waardevolle betekenis is of kan worden, geven wij een kans. Ook iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, of mensen van een sociale werkplaats. Dit noemen wij inclusief werkgeverschap. Iedereen die wíl werken verdient bij ons een kans.

In 2021 hebben wij ons laten certificeren voor trede 2 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Gelukkig en Gezond

Onze medewerkers zijn het hart van ons bedrijf. Technische Unie wil dat haar werknemers met plezier én fit aan het werk kunnen gaan. Wij zetten ons dan ook preventief in tegen ziekteverzuim. Wij streven ernaar dat meer dan 95 procent van de werknemers gezond en fit naar hun werk gaan.

Sociaal en betrokken

Wij betrekken onze medewerkers actief in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn wij actief bezig op het gebied van natuur, energie én onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen als CO2-compensatie, of het geven van gastcolleges over warmtepompen.

Wij streven ernaar dat in 2022 minstens 500 werknemers van Technische Unie een jaarlijks MVO-doel hebben.

Bedrijfsvoering en Logistiek

Afval scheiden en recycling

Afval is afgedankt restmateriaal. Toch heeft afval vaak méér waarde dan we denken. Op al onze Technische Unie vestigingen hebben we te maken met afval. Wij willen daarom de hoeveelheid afval fors terugdringen en de rest op een schonere manier (laten) verwerken.

Door afval te scheiden zijn we in staat de waarde van deze gescheiden stromen te verhogen. En daardoor werken we ook actief aan het verminderen van afval. Door het te scheiden kan afval namelijk makkelijker hergebruikt worden.

In onze logistieke processen gebruiken we bijvoorbeeld minder verpakkingsmateriaal waardoor er minder afval ontstaat. In de facilitaire processen proberen we weer zoveel mogelijk verspilling tégen te gaan. Denk aan papier, kantoorbenodigdheden, drukwerk en ook weer verpakkingen.

In 2022 gaan we ervoor zorgen dat we meer dan 90 procent van ons (waardeloos) afval hebben teruggedrongen.

Energie

Met onze hoeveelheid aan gebouwen, vrachtwagen, leaseauto's en reizen gebruiken we veel energie. Hiermee stoten we veel CO2 uit. Elk jaar opnieuw. Daarom moeten we onze uitstoot zoveel mogelijk verminderen. We doen dit bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen en alert zijn op goede, schone alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Wij willen zo snel mogelijk onze ingekochte elektriciteit naar 100 procent groen brengen. Door nieuwe panden te bouwen en oude af te stoten, reduceren we ons energieverbruik én gaan we zelf duurzaam energie opwekken. Daarnaast hebben we inmiddels vier elektrische vrachtwagens rijden én één elektrische bestelbus. Ook dit gaan we opschalen. Daarnaast zetten we in specifieke projecten ook elektrische bakfietsen en zelfs drones in.

Duurzaam inkopen

Dagelijks maken wij gebruik van ingekochte diensten en producten, zoals catering, schoonmaak, printer en laptops. Door duurzaam in te kopen selecteer je leveranciers die deze producten en/of diensten op een duurzame manier kunnen leveren. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers die hun producten op een duurzame manier produceren of recyclen.

Onze klanten helpen energieregisseur te worden

Wij hebben een grote groep klanten die we graag voorzien van advies om ze te helpen in de energietransitie. Wij zullen onze klanten zoveel mogelijk helpen met het verduurzamen van woningen en gebouwen. In ons assortiment hebben we veel producten die energiezuiniger zijn en/of bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Deze producten en oplossingen zijn gelabeld met een groen blaadje.

Waardecreatie en commercie

Trainingen

Wij zijn niet alleen een technische groothandel, maar ook steeds meer een kennispartner. Voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. We helpen klanten met de nodige kennis en vaardigheid met betrekking tot de energietransitie én circulair bouwen en installeren.

Zo bieden wij bijvoorbeeld zonnepanelen- en warmtepomp-trainingen.

Circulair assortiment

Een circulaire economie wordt in Nederland door steeds meer bedrijven serieus opgepakt. Het speelt al sterk in de bouwsector. Ook wij spelen daarop in. We ontwikkelen onze kennis én bouwen tegelijkertijd aan een assortiment van circulaire producten. Van gerecycled en hergebruikt tot modulair slimme producten.

Inmiddels hebben wij ruim 20.000 circulaire producten in ons assortiment. Dit zullen wij de komende jaren flink uitbreiden.