STATEMENT DUURZAAM ONDERNEMEN

Duurzaam ondernemen

Waarom kiezen wij voor duurzaam ondernemen?

Technische Unie staat  voor versnelling richting een duurzame toekomst. De wereld is een mooie plek en we vinden dat dit zo moet blijven. Niet alleen voor ons bedrijf en medewerkers, maar ook voor onze kinderen en de generaties na ons.

Wij werken aan het relevant zijn én blijven voor onze klanten, leveranciers en onze sector. Een duurzame en circulaire sector waarin wij verantwoord omgaan met onze mensen, grondstoffen, materialen en producten. Een gezond rendement is een noodzakelijke voorwaarde om invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en bij te dragen aan een leefbare, gezonde aarde en een inclusieve maatschappij.

Technische Unie doet dit samen met haar klanten en leveranciers; door hen te helpen versnellen bij het realiseren van een duurzaam gebouwde leef- werk- en productieomgeving. 

Hier staan we in 2030

In 2030 zijn wij een relevante speler in de energietransitie en circulaire economie. Daarom hebben wij besloten ons intern aan te passen om onze klanten, leveranciers en medewerkers in staat te stellen duurzaam te werken en te leven.

Dit doen wij door:

 • duurzame vormen van energieopwekking en gebruik te stimuleren. En uiteraard ook het circulair gebruik van grondstoffen en materialen.
 • door het stapsgewijs afbouwen van fossiele energie én lineair gebruik van grondstoffen en materialen. In ons aanbod en in onze eigen bedrijfsvoering.
 • te werken aan een inclusieve en diverse organisatie, waarin het welzijn van onze mensen voorop staat. We willen een weerspiegeling zijn ván en ons inzetten vóór de samenleving. Daarbij werken we samen met partners die zich eveneens inzetten voor maatschappelijke doelen.

Dit zijn onze strategische ambities voor duurzaam ondernemen

 • duurzaamheid is geïntegreerd in het strategisch management en onze kernwaarden
 • we zetten ons actief in om samen met onze leveranciers en klanten de keten te verduurzamen
 • duurzaamheidsambities zijn geïntegreerd in performance management voor elke medewerker.
 • medewerkers weerspiegelen de duurzaamheidsvisie in hun werk.
 • onze logistiek, transport, infrastructuur en reizen zijn gericht op het terugbrengen van emissie.
 • circulair beleid: er is een doorontwikkeld model van productie, distributie en gebruik waarin de waarde van materialen en producten zo lang mogelijk wordt behouden.
 • we hebben een diverse en inclusieve organisatie waarin het welzijn van alle medewerkers voorop staat.

Dit zijn wij

De fundering voor Technische Unie is in 1880 gelegd met het oprichten van een magazijn voor Boheemsch Glas en Lampenartikelen. Na een aantal fusies ontstond het bedrijf Technische Unie. Wij zijn onderdeel van Sonepar. Sindsdien zorgen onze mensen ervoor dat we installateurs voorzien van technische oplossingen voor de installatie- en industriebranche. Met technische oplossingen verleggen we steeds meer de grenzen van toepasbare duurzame oplossingen en creëren we positieve effecten op milieu en samenleving.

Zo doen wij het

De inspanning om een circulaire en duurzame wereld te creëren is een reis waarin we in de installatiesector een leidende rol spelen. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn bepaald aan de hand van de Sustainable Development Goals, door onze interne gedragscode en door onze kernwaarden waar Duurzaam er één van is. De SDG’s waar wij actief aan bijdragen zijn:

goede gezondheid en welzijn
schoon water en sanitair
kwaliteitsonderwijs
betaalbare en duurzame energie
gendergelijkheid
ongelijkheid verminderen
verantwoorde consumptie en productie
klimaatactie
partnerschap om doellstellingen te bereiken

Voor onze klant

Leveren van duurzame en circulaire technische oplossingen (Waardecreatie & Commercie).

 • Wij zullen de natuurlijke omgeving beschermen, in stand houden en verbeteren met onze producten en diensten.
 • Wij helpen klantprojecten toekomstbestendig maken door volledig inzichtelijk te maken wat de meest duurzame oplossing is. Dit doen we ook door altijd techniek- en merkonafhankelijk advies te geven.
 • Wij maken duurzaamheid en circulariteit onderdeel van elk project, elke offerte en elke klantbetrokkenheid.
 • Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kunnen innoveren en met klanten kunnen samenwerken om toonaangevende duurzame projecten te realiseren.  
 • Wij onderhouden lange termijn partnerschappen met klanten en leveranciers die op z’n minst onze duurzame ambities evenaren, we laten ons inspireren als anderen ons hierin overtreffen en we gaan actief met hen in gesprek om zo verder te ontwikkelen.
 • Wij kiezen ervoor handel in producten en diensten die op lange termijn een negatieve impact hebben op kwaliteit van leven en/of het milieu stapsgewijs af te bouwen.
 • SDG 4, 6, 7, 12, 17

Voor onze bedrijfsvoering

Impact & systemen: license to operate (Bedrijfsvoering & Logistiek).

 • Wij integreren milieu-, sociale en governance overwegingen (Environmental, Social and Governamental) in onze activiteiten en in onze supply chain. Onze voortdurende verbeteringen laten we zien door op transparante wijze over onze prestaties te rapporteren, waarbij we de landelijke en lokale regels en regelgeving volgen.
 •  Wij volgen en rapporteren transparant over alle materiële scope 1, 2, en 3 CO2 emissies en streven naar Net Zero.
 • Wij doen aan duurzame consumptie en verantwoord inkoopbeleid en vermijden vervuiling, gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval en onnodig gebruik van hulpbronnen in al onze activiteiten.
 • Wij streven ernaar de milieueffecten te minimaliseren en het gebruik van duurzame hulpbronnen te bevorderen, de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen. Dit in zowel onze eigen acties als het advies dat wij geven.
 • Wij kiezen voor leveranciers en zakelijke partners die aansluiten bij onze duurzaamheidswaarden om producten en diensten te leveren die milieuvriendelijk, sociaal en economisch verantwoord zijn.
 • Wij hebben een integriteits- en anticorruptieprogramma en wij bewaken naleving hiervan in al onze activiteiten.
 • Wij streven ernaar om ons milieubeheerssysteem te laten certificeren met een ISO 14001 certificaat.
 • SDG 13

Voor onze medewerkers

Kennis en betrokkenheid: betere resultaten voor iedereen (Medewerker & Maatschappij).

 • Wij doen ons uiterste best om de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze mensen en de mensen met wie wij werken te beschermen.
 • Wij investeren in de ontwikkeling van onze mensen door het bieden van mogelijkheden en programma’s om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zo zorgen wij voor passende, praktische training om onze medewerkers in staat te stellen duurzame resultaten te leveren voor klanten én onze eigen bedrijfsvoering.
 • Wij bieden een werkomgeving waarin we inclusiviteit omarmen. Wij zien de kracht van verschillen tussen mensen en waarderen en benutten deze.
 • Wij bieden onze mensen mogelijkheden om bij te dragen aan programma’s die voor onze samenleving van waarde zijn.
 • Wij stimuleren educatieve ontwikkeling en creëren inclusieve faciliteiten voor mensen of groepen om zich bij onze inspanning aan te sluiten.
 • Wij betrekken onze medewerkers bij het duurzame beleid en werken aan een cultuur van onderlinge acceptatie waarin verantwoordelijkheid en zeggenschap centraal staan en verantwoordelijkheidsgevoel en input gewaardeerd wordt.
 • SDG 3, 5 en 10