WERK AAN DE WINKEL: ÁLLE WONINGEN VERPLICHT ROOKMELDERS IN 2022

Door Technische Unie
4 mei 2021
author-image

Blijf op de hoogte van de nieuwste wetgeving op het gebied van (brand)veilig wonen. In álle Nederlandse woningen moeten namelijk vanaf 1 juli 2022 rookmelders hangen. Een verplichting voor rookmelders in woningen die gebouwd zijn vóór 2003 is nu nog niet het geval. Omdat veel (fatale) ongevallen voorkomen kunnen worden door rookmelders, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een wetswijziging ingediend om ook bestaande woningen voortaan van rookmelders te voorzien. Dat betekent werk aan de winkel voor u, want samen maken wij brandveilige woningen mogelijk!

Deze nieuwe wetswijziging is van levensbelang. Zo zegt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken tegen het AD dat de meeste dodelijke slachtoffers van woningbrand vallen door het inademen van rook. Ook TNO-onderzoek wijst uit dat er jaarlijks mogelijk 13 doden minder te betreuren zijn na het verplichten van rookmelders in bestaande bouw. 

Nieuwe wetswijziging is van levensbelang

Een rookmelder zorgt ervoor dat bewoners op tijd gewaarschuwd worden bij brand. Het is dan wel van groot belang dat de melders op de juiste plaatsen geïnstalleerd worden én dat ze goed worden onderhouden.

Nieuwbouwwoningen gebouwd (of gerenoveerd) vanaf 2003 moeten conform het Bouwbesluit verplicht rookmelders bezitten. Voor woningen ouder dan 2003 gold dit niet. Toch blijkt dat bij het grootste deel van de woningbranden in 2019 géén werkende rookmelder aanwezig was. Kortom: deze wetswijziging is van levensbelang!

Wat betekent deze nieuwe regelgeving?

In het nieuwe wetsvoorstel worden rookmelders in bestaande bouw (gebouwd vóór 2003) verplicht. Alle woningen nieuwer dan 2003 waren al eerder verplicht om van rookmelders te voorzien. Echter gaat de nieuwe regelgeving voor bestaande bouw niet zo ver als de wetgeving voor nieuwbouw.

Rookmelders in bestaande bouw hoeven namelijk niet verplicht gekoppeld te worden en mogen ook gevoed zijn door enkel alkalinebatterijen en dus niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Daarom pleit Hemmink  voor het koppelen van rookmelders en het gebruik van 10-jaars lithiumbatterijen. 

Waarom zijn koppelen en het gebruik van lithiumbatterijen zo belangrijk?

Stel, je hebt een woning met drie verdiepingen. Het is nacht en het gezin slaapt op de bovenste verdieping. Beneden ontstaat rook en de rookmelder in de woonkamer gaat af. De kans dat het gezin de rookmelder (op tijd) hoort is een stuk kleiner, wanneer deze niet is gekoppeld aan de rookmelders op de bovenverdiepingen.

Niet gekoppelde rookmelders met enkel alkalinebatterijen zijn volgens Hemmink niet veilig genoeg. Zodra de batterij leeg is, is er geen back-up. Ook moet een rookmelder met alkalinebatterijen jaarlijks vervangen worden. Als dit niet tijdig gebeurt, werkt de rookmelder niet meer. 

De nieuwe wetswijzing op een rijtje:

  • De aanwezigheid van een rookmelder die voldoet aan EN14604 wordt op iedere verdieping inclusief de begane grond in de bestaande bouw verplicht gesteld in woningen.
  • De rookmelders moeten een levensduur hebben van 10 jaar.
  • Het toepassen van vrijloopdrangers wordt verplicht. Dit geldt voor een toegangsdeur van een woonfunctie die alleen zelfsluitend is bij brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en bij verbouw en functiewijziging.
  • De verantwoordelijkheid voor de specifieke zorgplicht voor de bouwwerkinstallatie wordt expliciet toegewezen aan de eigenaar van het bouwwerk.

Werk aan de winkel

De nieuwe wetswijziging betekent werk aan de winkel voor u. Een voorzichtige schatting geeft namelijk aan dat er 7 tot 10 miljoen nieuwe rookmelders geplaatst moeten worden. Ongeveer 1 miljoen woningen beschikken al over rookmelders, omdat ze na 2003 zijn gebouwd conform de huidige wetgeving. 

CO-certificering: training & theorie-examen

Vanaf 1 oktober 2020 moet iedere professional in de installatiebranche die gasverbrandingstoestellen monteert en/of onderhoudt beschikken over een CO-certificering, oftewel het bewijs van vakmanschap. In de wet is een overgangsperiode vastgesteld tot 1 april 2022. Tot die tijd heeft iedere installateur en monteur de mogelijkheid om deze certificering te behalen.

TU Campus verzorgt in samenwerking met ROVC een training wat de slagingskans van het theorie-examen en het praktijkexamen aanzienlijk verhoogt. Tijdens deze training wordt het gecertificeerde theorie-examen afgenomen en krijgt u na afloop direct de uitslag. Meer weten?