CO-CERTIFICERING: TRAINING & THEORIE-EXAMEN

Normen en richtlijnen Technische Unie
8 februari 2021

Sinds eind 2020 moet iedere professional in de installatiebranche die gasverbrandingstoestellen monteert en/of onderhoudt beschikken over een CO-certificering, oftewel het bewijs van vakmanschap. Dit is bij wet vastgelegd en dit jaar heeft iedere installateur en monteur de mogelijkheid om deze certificering te behalen.

Resultaat

Wanneer u deze training succesvol hebt afgerond kunt u o.a. CO-gevaarlijke situaties signaleren, CO-melders plaatsen en controleren, metingen verrichten én advies geven.

Over CO-Certificering

Vanaf 1 oktober 2020 moet iedere professional in de installatiebranche die gasverbrandingstoestellen monteert en/of onderhoudt beschikken over een CO-certificering, oftewel het bewijs van vakmanschap. In de wet is een overgangsperiode vastgesteld tot 1 januari 2023. Tot die tijd heeft iedere installateur en monteur de mogelijkheid om deze certificering te behalen.

Bedrijfscertificering

Bedrijven die beschikken over vakbekwame monteurs met een CO-certificering, kunnen een bedrijfscertificering aanvragen. Zij moeten onder andere hun bedrijfsproces goed regelen, aan de hand van een Kwaliteitshandboek. Een certificerende instelling bepaalt vervolgens op basis van een auditbezoek aan de organisatie of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering. De kosten hiervoor zijn nu nog niet bekend. Deze zullen afhankelijk zijn van de tarieven die de certificerende instellingen gaan hanteren en de grootte van uw bedrijf. Zo gauw hier informatie over beschikbaar komt, zal Technische Unie u tijdig hierover informeren. Ook kunt u zelf de website van Techniek Nederland in de gaten houden, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste updates en correcte informatie.

Over deze training

De CO-certificering bestaat uit 2 onderdelen: een theorie-examen en een praktijkexamen. TU Campus verzorgt in samenwerking met ROVC een training wat de slagingskans van het theorie-examen en het praktijkexamen aanzienlijk verhoogt. Tijdens deze training wordt het gecertificeerde theorie-examen afgenomen en krijgt u na afloop direct de uitslag.

De training bestaat uit:

  • Signaleren van CO-gevaarlijke situaties en advisering;
  • CO-melders plaatsen en controleren;
  • Aanleg, controle en inbedrijfstellen van rookgasafvoerleidingen;
  • Individuele installaties en gestapelde bouw;
  • Inspecteren en adviseren voor vervanging gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoerleidingen;
  • Installeren en inregelen van gasverbrandingstoestellen;
  • Onderhoud aan gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoerleidingen;
  • Metingen verrichten.

Na het behalen van het theorie-examen kunt u zich inschrijven voor het praktijkexamen via Vakmanschapco.nl. Het tarief van het praktijkexamen is maximaal € 595,00 ex. BTW en wordt op verschillende plaatsen in het land aangeboden.

LET OP: uiterlijk 6 maanden na het behalen van het theorie-examen moet u deel hebben genomen aan het praktijkexamen.

Heeft u het praktijkexamen positief afgerond? Dan is de CO-certificering en het bewijs van vakmanschap een feit. Het vakmanschap wordt geregistreerd in het centraal register. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Alle monteurs moeten binnen deze periode opnieuw gecertificeerd worden. De handhaving van de CO-Certificering zal steekproefsgewijs gedaan worden door de gemeente waar het bedrijf staat ingeschreven. Mocht u hierover inhoudelijk meer informatie willen, dan kunt u met uw eigen gemeente contact opnemen.

In het kort

Uw achtergrond:

U bent klant bij Technische Unie.

Voor wie:

Voor iedere professional in de installatiebranche die gasverbrandingstoestellen monteert en/of onderhoudt.

Duur:

1 dag(en)

Maximaal aantal deelnemers:

12 deelnemers

Investering:

€ 590,00 (excl. BTW) per persoon, incl. gecertificeerd theorie-examen, studiemateriaal en lunch. LET OP: Dit is dus exclusief praktijk-examen!

   

Deze pagina is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, up-to-date of onjuist is. Technische Unie kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of kosten die hieruit voortvloeien. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden op deze website.