CO-certificering: training & theorie-examen

Normen en richtlijnen Technische Unie
8 februari 2021
Technische Unie

Iedere professional die gasverbrandingstoestellen monteert of onderhoudt moet beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Dit staat in de Gasketelwet. Sinds 1 april 2023 wordt verwacht dat u gecertificeerd bent.

Het persoonsgebonden Bewijs van Vakmanschap CO is te verkrijgen door een theorie- en een praktijkexamen af te leggen. Deze training van TU Campus biedt de voorbereiding op beide examens en laat u het theorie-examen zelf afleggen. Het praktijkexamen moet apart afgelegd worden.

Resultaat

Heeft u deze training succesvol afgerond? Dan kunt u naast uw voorbereiding op de examens onder andere CO-gevaarlijke situaties signaleren, CO-melders plaatsen en controleren, metingen verrichten én advies geven.

Bedrijfscertificering

De gasketelwet omvat twee grote veranderingen voor installatiebedrijven die werken aan gasverbrandingsinstallaties. Naast het benodigde vakmanschap CO voor installateurs en monteurs is er de bedrijfscertificering. Ook deze moet per 1 april 2023 op orde zijn.

Bedrijven met monteurs in dienst met aantoonbaar vakmanschap (dus met een persoonsgebonden CO-certificering), kunnen een CO-bedrijfscertificering aanvragen. Meer informatie over dit certificeringstraject vindt u op de website van Techniek Nederland.

Over deze training

TU Campus verzorgt in samenwerking met ROVC deze training om de slagingskans voor zowel het theorie-examen als het praktijkexamen te verhogen.

Tijdens het theoriegedeelte komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Signaleren van CO-gevaarlijke situaties, adviseren, CO-melders plaatsen en controleren
  • Aanleg, controle en inbedrijfstellen van rookgasafvoerleidingen
  • Individuele installaties en gestapelde bouw
  • Inspectie en onderhoudsvoorschriften gecombineerde rookgasafvoer en luchttoevoer (CLV-systeem)
  • Inspecteren en adviseren voor vervanging gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoerleiding
  • Installeren en inregelen van gasverbrandingstoestellen
  • Onderhoud aan gasverbrandingstoestellen, rookgasafvoerleidingen, metingen verrichten

Dit gedeelte wordt afgesloten met een theorie-examen. U krijgt na afloop direct de uitslag.

Ook komen tijdens de training de volgende onderwerpen aan bod, ter voorbereiding op het praktijkexamen:

  • Uitleg over de opbouw van het praktijkexamen
  • Toelichting op de examenonderdelen
  • De examenlocatie in beeld (film)

Het praktijkexamen maakt niet deel uit van de training. Hetzelfde geldt voor een eventueel her-examen. Mocht u onverhoopt niet slagen voor het theorie-examen dan kunt u een her-examen aanvragen via Vakmanschap CO. U hoeft dan niet de gehele training opnieuw te volgen. 

Praktijkexamen (geen onderdeel van deze training)

Na het behalen van het theorie-examen kunt u zich inschrijven voor het praktijkexamen via Vakmanschapco.nl

Het praktijkexamen wordt op verschillende plaatsen in het land aangeboden.

LET OP: uiterlijk 6 maanden na het behalen van het theorie-examen moet u deel hebben genomen aan het praktijkexamen.

Heeft u het praktijkexamen positief afgerond? Dan is het bewijs van vakmanschap een feit. Het vakmanschap wordt geregistreerd in het centraal register. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Alle monteurs moeten binnen deze periode opnieuw gecertificeerd worden. De handhaving zal steekproefsgewijs gedaan worden door de gemeente waar het bedrijf staat ingeschreven. Wilt u hierover inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

In het kort

Voor wie:

Voor iedere professional in de installatiebranche die gasverbrandingstoestellen monteert en/of onderhoudt.

Duur:

1 dag(en)

Maximaal aantal deelnemers:

12 deelnemers

Investering:

€ 695,00 (excl. BTW) per persoon, incl. gecertificeerd theorie-examen, studiemateriaal en lunch. LET OP: Dit is dus exclusief praktijkexamen!

   

Deze pagina is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, up-to-date of onjuist is. Technische Unie kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of kosten die hieruit voortvloeien. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden op deze website.