NIEUW KABINET: INDUSTRIE MOET SERIEUS STAPPEN MAKEN MET LAGERE CO2-UITSTOOT

Technische Unie
29 december 2021
Technische Unie

De plannen van het nieuwe kabinet liegen er niet om: 60% minder CO2-uitstoot in 2030. Een belangrijke rol is weggelegd voor de industrie. Daar moet de uitstoot van CO2 en lachgas fors omlaag. Vanaf 2030 volgen er hogere CO2-heffingen. Staat de industrie voor een onmogelijke opgave? De Mogelijkmakers van Technische Unie denken mee en helpen u graag. 

Drastische maatregelen

Afgelopen zomer overwoog het kabinet al om bedrijven met industriële installaties en afvalinstallaties te vragen om vrijwillig de deuren gedeeltelijk of geheel te sluiten. Na de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak, had het kabinet zichzelf als doel gesteld om de CO2-uitstoot vóór 2030 met 50% terug te brengen. En dat lukt alleen met drastische maatregelen, werd duidelijk uit berekeningen. Uiteindelijk bleek de sluiting van bedrijven geen haalbare kaart, omdat de kosten onduidelijk waren en er veel banen verloren zouden gaan. 

Milieu centraal in coalitieakkoord

Toch moet de industrie actief aan de slag met het terugbrengen van de CO2-uitstoot, zo blijkt uit het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Een kleine greep uit de maatregelen:

  • Het CO2-doel wordt opgeschroefd naar 60% minder uitstoot in 2030. Via 70% in 2035 en 80% in 2040 moet Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.
  • Er komt extra geld beschikbaar om de klimaatdoelstellingen te halen. Met een deel van dat geld worden maatregelen genomen om de CO2-uitstoot (hieronder valt ook lachgas) in de industrie te verlagen.
  • Alle sectoren moeten helpen om de doelstellingen te bereiken: industrie, vervoer en bouw. De vervuiler betaalt wordt het uitgangspunt, de grootste vervuilers betalen het meest.
  • Met de grootste uitstoters van broeikasgassen worden bindende maatwerkafspraken gemaakt. Concreet betekent dit: bedrijven moeten volgens een vastgelegd traject de uitstoot omlaag brengen, de overheid ondersteunt dit (financieel).   
  • Vervuilende grote industrie betaalt vanaf 2030 een CO2-heffing van 150 euro per ton CO2-uitstoot. 

Extra maatregelen waar nodig

Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde, zo staat in het coalitieakkoord. Om de doelen te bereiken volgen extra stappen waar nodig. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die de regie gaat voeren. Zodra het nieuwe kabinet in 2022 aantreedt, breekt voor Nederland een nieuw milieutijdperk aan.

Wilt u weten hoe Technische Unie kan helpen bij de route naar CO2-neutraal ondernemen? Neem contact op met onze specialisten.

meer over...