PANEELBOUWASSORTIMENT ABB UITGEBREID

Door Technische Unie
8 juni 2021
author-image

In samenwerking met ABB heeft Technische Unie haar paneelbouwvoorraad onlangs aanzienlijk uitgebreid. In totaal 150 nieuwe componenten zijn op voorraad gelegd in onze distributiecentra. Ook zijn er van bestaande componenten méér exemplaren beschikbaar. 

Maatwerk diensten

Panelenbouwers zijn een belangrijke klantengroep voor Technische Unie Industrie. Om de (internationale) concurrentiepositie van deze klantengroep te verstevigen zijn de laatste jaren diverse diensten op maat ontwikkeld, zoals de EPLAN plug-in en Onverpakt leveren

Strategische partnership

Samen met ABB onderhoudt Technische Unie een strategisch partnership. Binnen deze samenwerking hebben we gesproken met paneelbouwers, om te zien waar nog winst kon worden gehaald in de driehoek: klant-ABB-Technische Unie. Uit deze gesprekken – en op basis van een nadere analyse – bleek een verbreding én een verdieping van de voorraad van Technische Unie wenselijk. 

Complete projecten ineens uitleveren

Samen met ABB hebben we vervolgens onze huidige voorraad bekeken en geconstateerd waar aanpassingen nodig waren om complete projecten ineens uit te leveren. Met als gevolg méér zekerheid, méér efficiency en kortere doorlooptijden. 

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met uw vaste industrievertegenwoordiger van Technische Unie.