FREQUENTIEREGELAARS EN ENERGIE-EFFICIËNTIE

Door Schneider Electric
3 juni 2021
author-image

In de industrie verbruiken elektromotoren gemiddeld 70% van de geproduceerde elektriciteit. Verbetering van de efficiëntie van door elektromotoren aangedreven toepassingen bespaart energie en biedt tot 30% lagere gebruikskosten.

HUPPE

Ventilatoren en pomptoepassingen

Frequentieregelaars stemmen het toerental en het koppel af op de mechanische belastingvereisten van de applicatie. Hierdoor verbruikt een elektromotor niet meer energie dan nodig. Frequentieregelaars worden gebruikt in verschillende motoraangedreven toepassingen, maar er kunnen significante energiebesparingen worden bereikt in met name centrifugaalpompen en ventilatoren waar een vermindering van 20% van het toerental tot 50% energiebesparing kan leiden.

In veel pomptoepassingen wordt een teveel aan pompcapaciteit teruggebracht door een smoorklep. Aandrijfmotoren voor industriële ventilatoren zijn in de praktijk vaak ontworpen voor een groter vermogen dan in de meeste gevallen nodig is. Het vervangen van een inefficiënte smoorklep door een frequentieregelaar, of het toepassen van een frequentieregelaar op de aandrijfmotor van een ventilator, bespaart dan direct energie door de snelheid van de motor aan te sturen naar gelang de capaciteitsvraag.

Motorbesturing

De sleutel tot het verkrijgen van het maximale rendement is niet alleen het variëren van het toerental, maar ook het kiezen van de juiste motorbesturingsmethode voor de toepassing die de beste koppel-toerentalprestaties van de motor garandeert. Altivar Process frequentieregelaars bevatten ingebouwde functies om de motor op het beste efficiëntiepunt te laten werken en zo het elektriciteitsverbruik met ten minste 30% te verminderen. Deze frequentieregelaars bevatten verschillende motorbesturingsmethoden, zoals energiebesparende besturing en het nieuwe patent van Schneider Electric, de Adaptive Cascade Vector Control (ACVC), die zorgt voor een hoge dynamische respons op de belasting en optimalisatie van de energieprestaties. Bovendien integreren Altivar Process frequentieregelaars applicatiefuncties die helpen om de prestaties van het industriële proces te optimaliseren. Bijvoorbeeld door automatisch de juiste snelheid in een multi-pompsysteem in te stellen voor drukregeling om de beste energieprestaties te garanderen of door de slaap-/ wekfunctie te gebruiken om de motor te stoppen wanneer het niet nodig is om deze draaiende te houden. 

Energiebeheer

Het meten van het energieverbruik is essentieel om inefficiënt energieverbruik te identificeren. Altivar Process frequentieregelaars bieden geïntegreerde dashboards, tijdlijnrapporten en aanbevelingen voor vermogensmeting en energie-efficiëntie die gebruikers helpen het energieverbruik in de loop van de tijd te beheren en beslissingen te nemen op het gebied van procesbeheersing en onderhoud.

Digitalisering

Digitalisering biedt industriële gebruikers het potentieel om de energie-efficiëntie verder te verhogen. Softwareoplossingen, zoals EcoStruxure Asset Advisor, bieden gebruikers de mogelijkheid om waardevolle informatie te verzamelen over de aandrijving en de motorstatus/ -toestand of een subtiel storingspatroon. Abnormale situaties kunnen worden aangepakt voordat ze kritiek worden en een productiestop veroorzaken door middel van pre-alarmering op basis van vooraf ingestelde gedragsparameters.

Meer over energiebesparen

Energiebesparing is een centraal thema binnen de industrie. Meld u in juni en juli 2021 aan voor BesparingsBoost-webinars van  SMC, ABB, LIKE energy, Grundfos en Technische Unie. Ontdek  verbeterpunten voor energiebesparing met onze overzichtelijke menukaart. Of volg de training ISO 50001: energiemanagement in de praktijk bij TU Campus.