EIA-SUBSIDIEREGELING AFGESCHAFT VOOR LED

Door Technische Unie
30 januari 2023
Technische Unie

De afgelopen tijd zijn de energieprijzen flink gestegen. Dit vergroot de vraag naar led, maar het zorgt er tegelijkertijd ook (deels) voor dat de EIA-subsidies op led zijn afgeschaft. 

Kortere terugverdientijd van led

Onder invloed van de huidige (energie)markt zijn de energieprijzen in het Activiteitenbesluit milieubeheer 2023 óók aangepast. Dit heeft gevolgen voor de terugverdientijd van bedrijfsmiddelen, waaronder led. Die terugverdientijd is nu veel korter geworden, in veel gevallen minder dan 5 jaar. 

Naast de terugverdientijd wordt er nog een andere reden gegeven waarom led-verlichting en besparingssystemen voor verlichting niet langer via de EIA gesubsidieerd worden. Deze technieken zijn inmiddels gangbaar en subsidie wordt om die reden minder noodzakelijk geacht.