TIENTALLEN ONGELUKKEN BIJ INSTALLEREN PV-PANELEN

Door Technische Unie
16 februari 2023
Technische Unie

Nu het installeren van zonnepanelen dagelijkse kost is voor installatiebedrijven, wordt ook het aantal meldingen van ‘onveilige werksituaties’ tijdens de installatie groter.
De Arbeidsinspectie kreeg tussen januari 2021 en maart 2022 150 meldingen over installateurs die op een onveilige manier zonnepanelen op het dak leggen. 

Bij meeste ongevallen viel monteur van of door het dak

Bij die onderzochte meldingen bleek in 70 procent van de gevallen dat het inderdaad om een onveilige werksituatie ging. Bij 80 procent van de geconstateerde onveilige werksituaties ging het om ongevallen waarbij een monteur van of door het dak viel. En in de afgelopen drie jaar hebben vier installateurs deze val niet overleefd. 

Onvoldoende maatregelen om veilig te werken op het dak

De Nederlandse Arbeidsinspectie constateerde na onderzoek dat installateurs onvoldoende maatregelen nemen om veilig te werken. Zo worden de PV-panelen vaak via een ladder omhoog getild. Ook wordt er nog te vaak gewerkt zonder steigers of dakrandbeveiliging. Kortom: er moet meer aandacht komen voor hoe je zonnepanelen veilig op het dak legt en het aantal inspecties moet worden opgeschroefd, meldt de inspectie. 

Arbocatalogi helpen bij veilig installeren PV-panelen

Maar het voorkomen van ongevallen bij het installeren van PV-panelen begint uiteindelijk bij de werkgever en de monteurs zelf. De branche heeft arbocatalogi opgesteld op basis van de Arbowet. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is de kans op een ongeval minimaal 100 keer kleiner wanneer je werkt volgens deze arbocatalogus. 

Voorkom valongelukken in drie stappen

Hoe voorkomt u nou een valpartij tijdens werken op het dak? In Nederland is afgesproken dat wanneer er een valrisico is van 2,5 meter of meer er veilig gewerkt moet worden. Om dat te doen dient u maatregelen te nemen die voorkomen dat u kunt vallen. Lees hier over die stappen over welke valbeveiliging u nodig hebt om veilig te werken.

Ontdek valbeveiliging