ORDER-INTAKE EN SYSTEM2SYSTEM-KOPPELINGEN IN 2021

Door Technische Unie
9 juli 2021
author-image

In september 2021 wordt het Order Intake-proces over gezet naar ons nieuwe systeem. Dat geldt ook voor Orders die via System-to-System-koppelingen worden aangeleverd.

In principe verandert er niets

In principe verandert er voor het elektronisch aanleveren van berichten aan Technische Unie niets.

Het End-point (de URL) en het protocol waarmee u de berichten aanlevert blijft gelijk. Net als de credentials of andere instellingen in uw ERP-pakket.

Meer volgens standaard werken

Met de overgang naar het nieuwe systeem hebben we gelijk de gelegenheid benut om de EDI-berichten vollediger volgens de standaarden te verwerken, zowel inkomende berichten (Orders) als uitgaande berichten zoals OrderBevestiging, Paklijsten en in minimale mate de Facturen.

Zo kan het zijn dat u elementen (velden) in het bericht tegenkomt die volgens de toegepaste standaard ‘Optioneel’ zijn, maar waarvan wij de informatie beschikbaar hebben. In dat geval hebben wij het veld toegevoegd aan het bericht. Het feit dat het ‘optioneel’ is zou in de afhandeling van het bericht, mits volgens de standaard ingericht, niet tot verstoring mogen leiden.

Verder hebben we enkele velden die wij tot nu toe niet als apart veld konden vastleggen, ook als apart veld in het bericht opgenomen. Een bekend issue is het Orderreferentie-veld waar hetgeen u van ons ontving in sommige gevallen niet 100% overeen kwam met wat u aangeleverd had.

Dit is opgelost. Wat u aanlevert in de Order krijgt u in exact dezelfde vorm ook weer terug op de OrderBevestiging, de Paklijst en de Factuur.

Wijzigingen per bericht-standaard

Hieronder geven wij per bericht-standaard aan op welke punten wij veranderingen hebben doorgevoerd.

Wij hebben voorafgaand met de bij ons bekende software-leveranciers gecheckt of de berichten goed verwerkt konden worden.
Daar waar software volgens de berichtenstandaarden werkt, treden geen verstoringen op. Het kan echter zijn dat in uw software aanpassingen zijn aangebracht die hier iets gevoeliger voor zijn. Daarom vermelden wij hier per standaard de bijzonderheden. Wij houden deze informatie zoveel mogelijk actueel.

Indien u vragen hebt over de ontvangen berichten, horen wij dat graag van u.

INSBOU003 (XML) Order

Afhalen versus Bezorgen

Indien een Order ingeschoten wordt waarbij u de goederen ’s ochtends wilt afhalen in een TU-vestiging, dient de Order ook daadwerkelijk als ‘Afhaal-Order’ ingediend te worden. Zonder de aanduiding ‘afhalen’ wordt de order behandeld als ‘Bezorgen’ en dat betekent dat de goederen gedurende de werkdag afgeleverd zullen worden op het opgegeven adres. Als dit adres een TU-vestiging betreft zullen de goederen dus NIET om 06:30 in de vestiging beschikbaar zijn!

Bij Afhaal-orders dient daarom de tag <DeliveryConditions><BackHaulingIndicator>4</BackHaulingIndicator> in het OrderBericht opgenomen te zijn en wordt de locatie waar u de goederen af wilt halen opgegeven in de tag <ShipFrom> middels het vermelden van een GLN van de betreffende TU-locatie.

Bij Bezorg-orders moet de tag <DeliveryConditions><BackHaulingIndicator> weggelaten worden, en wordt de locatie waar u de goederen afgeleverd wilt hebben opgegeven in de tag <DeliveryParty> conform de geldende regels binnen de standaard. (GLN of volledig adres)

Zo bepaalt u zelf waar en wanneer u de goederen kunt verwachten.

INSBOU003 (XML) OrderBevestiging

Onderstaande, binnen de standaard benoemde optionele velden, zijn toegevoegd

[DeliveryDate] Afleverdatum van de economische overdracht van de goederen

INSBOU003 (XML) VerzendBericht

Onderstaande, binnen de standaard benoemde optionele velden, zijn toegevoegd

[DeliveryDate] Afleverdatum van de economische overdracht van de goederen

INSBOU003 (XML) Factuur

Onderstaande, binnen de standaard benoemde optionele velden, zijn toegevoegd

[DeliveryDate] Afleverdatum van de economische overdracht van de goederen

EAN005 (XML)

Geen wijzigingen

EDIFACT/D96A

Geen wijzigingen

cXML

Geen wijzigingen

EAN009

Geen wijzigingen

UBL (SI-UBL 1.2)

Geen wijzigingen; standaard volgens Simpler Invoicing versie 1.2

UBL NLCIUS

In ontwikkeling (via Peppol)

MessageService 3.1

Geen wijzigingen in processing, dezelfde wijzigingen als bij INSBOU003

MessageService 2.4

Wordt niet meer ondersteund

SALES005

In ontwikkeling

ICF

In ontwikkeling

Vragen over de EDI-berichten?

Heeft u vragen over de nieuwe indeling van onze EDI-berichten? Neem contact op met uw vaste contactpersoon of verkoopkantoor van Technische Unie.