LITE PANEL - GEAVANCEERD EN TIJDBESPAREND HMI-SCHERM VAN ABB

Door ABB
22 november 2021
ABB

Met het nieuwe, geavanceerde HMI-scherm Lite Panel van ABB, die op een centrale plek op de laagspanningsverdeler wordt geplaatst, kunnen tot 28 verschillende elektrisch componenten worden gemonitord en bestuurd. 

Digitalisering biedt mogelijkheden

Digitalisering – van kantoor en hotel tot bank, ziekenhuis of industrie: overal om ons heen wordt de wereld digitaler. Die digitalisering biedt volop mogelijkheden. Meer veiligheid en tijdbesparingen bijvoorbeeld, maar ook een verhoogde efficiëntie als het op installeren aankomt. Want met iedere digitaliseringsslag wordt het beheer van producten en systemen vaak ook eenvoudiger en minder tijdrovend.

Geavanceerd HMI-scherm

Neem het Lite Panel van ABB, een geavanceerd HMI-scherm dat op laagspanningsverdelers kan worden geplaatst. Op de laagspanningsverdeler kunnen vervolgens 28 verschillende elektrische ABB-componenten centraal worden gemonitord en bestuurd. Hierbij kan worden gedacht aan ABB’s Emax 2, Tmax XT, Ekip UP, TruOne, ITS2, CMS700, M4M, M2M, EQmeters, DMTME en IM300. Om op het HMI-scherm te worden aangesloten moeten de componenten beschikken over Modbus-communicatie. De architectuur die wordt gebruikt is even slim als eenvoudig. Via het lokale beveiligde netwerk, komen de digitale twins van de componenten beschikbaar. Dat zorgt ervoor dat de aansluiting met een minimum aan onderdelen en bedrading een feit is. Eenmaal aangesloten zijn ze via Lite Panel te monitoren en te besturen.

Veilig en gericht actie ondernemen

Omdat de componenten op veilige afstand worden gemonitord en bestuurd is het risico op ernstige incidenten lager. Naast monitoring en besturing worden ook gegevens van de aangesloten elektrische componenten verzameld. Omdat het verzamelen van de gegevens volledig automatisch verloopt, hoeft er minder tijd te worden besteed aan fysieke controles van afgelegen componenten. Dat is niet alleen veiliger maar ook aanzienlijk efficiënter. En omdat met de verzamelde gegevens ook foutdetectie en datadiagnose mogelijk is, snijdt het mes aan meerdere kanten. 

Breed toepasbaar

Lite Panel is snel en eenvoudig te monteren en door de aanwezige templates eenvoudig te configureren. Nadat het HMI-scherm is aangesloten, wordt het netwerk gescand waarna de beschikbare digitale componenten snel en eenvoudig worden herkend. Het geavanceerde HMI-scherm kan op een breed terrein worden ingezet en is onder meer interessant voor facility managers van kantoren, hotels, winkelcentra, ziekenhuizen, e.d.. Maar daarnaast past Lite Panel ook uitstekend bij de veiligheids- en efficiëntie-ambities van de industrie. Daarbij kan worden gedacht aan industrieën zoals de water- en afvalwaterindustrie, voedingsmiddelenindustrie, automotive en productie. Wilt u ook de volgende stap zetten in digitalisering en slimmere monitoring en besturing van uw elektrische componenten? Check dan de website hier.