DE WEG NAAR LABEL C EN A | KENNISDOCUMENT

Door ABB
11 oktober 2022
author-image

Begin volgend jaar moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Zo niet, dan kan de gemeente hiertegen optreden. ABB stelde een praktisch kennisdocument samen om dat te voorkomen.

Label C: een verplicht begin

Het energielabel van een kantoorgebouw kan eenvoudig worden gecheckt op de website van de overheid. Voldoet het gebouw nog niet aan label C dan is het hoog tijd voor actie. In het Kennisdocument ‘Maak uw kantoor toekomstgericht door verbeterde energie-efficiëntie’ staat hiervoor een eenvoudig vierstappenplan.

Doorpakken met Label A

Met label C wordt een mooie stap gezet. Maar voor de toekomst is het onvoldoende. Verstandiger is het om nú door te pakken naar energielabel A. De maatregelen om een kantoorgebouw op energielabel A te brengen, vragen echter wel een langere voorbereiding. Een investering in energielabel C is een mooie opstap naar energielabel A.

Connectiviteit en energiemanagement

Energielabel A draait om energie-efficiëntie, connectiviteit en intelligentie. Door een vergaande connectiviteit kan het energie-aanbod flexibel worden afgestemd op veranderende behoeften van individuele gebruikers. Het koppelen van energiesystemen en -installaties voorkomt energieverspilling. Kantoorruimten gebruiken pas energie wanneer ze daadwerkelijk worden gebruikt. Zo’n energie-efficiënte omgeving wordt mogelijk door verlichting, zonwering, verwarming, koeling, beveiliging en slimme energiemeters met elkaar te verbinden door een intelligent monitoring- en besturingssysteem. De datastromen die zo ontstaan, bieden een uitstekende basis voor optimaal energieverbruik.

Meerwaarde voor eigenaar, gebruiker en beheerder

Die intelligentie kan natuurlijk ook worden ingezet om duurzame elektriciteit (windturbines, zonnepanelen) via het lokale slimme elektriciteitsnet te verdelen zodat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Zo ontstaat een toekomstbestendig kantoorpand dat energie-efficiënt is, voor lagere kosten zorgt én beter en eenvoudig is te onderhouden. Een gebouw dat meerwaarde creëert voor eigenaar, gebruiker, beheerder en facility manager.

Stappenplan energielabel A

Energielabel A wordt naar verwachting in 2030 verplicht. In het nieuwe Kennisdocument van ABB is een stappenplan opgenomen inclusief oplossingen die direct zijn in te zetten om het energielabel positief te beïnvloeden. Meer weten? Bezoek dan de campagnepagina van ABB.

Ontdek de weg naar label C en A