BOSTIK FIRE PROTECT

Door Bostik
27 september 2021
Bostik

Passieve brandwerende producten beperken de verspreiding van vlammen, hitte en rook en verhogen substantieel de brandveiligheid.

Bijdrage van passieve brandwerendheid

Bij de juiste toepassing voldoen passieve brandwerende producten aan de wettelijke basisvereisten voor compartimentering. Ze dragen bij aan de structurele stabiliteit van een gebouw en geven mensen de tijd om veilig uit een gebouw te komen of het gebouw te ontruimen. 

Flashover voorkomen

Passieve brandwerendheid beperkt de verspreiding van vuur en rook en daarmee de overdracht en flashover van vuur tussen compartimenten.

Passieve brandveiligheid:

  • Redt levens
  • Beperkt verlies door materiële schade
  • Minimaliseert bedrijfsschade
  • Beschermt het gebouw, waardoor het na de brand toegankelijk is

Het creëren van brandcompartimenten in een gebouw is een essentieel onderdeel van de passieve brandveiligheid. Het onderliggende doel bij brand is om de verspreiding van rook en vlammen te beperken tot één enkel compartiment en de verspreiding van de brand te vertragen. Mensen krijgen zo de kans om het gebouw veilig te verlaten en hulpdiensten hebben meer tijd om de brand bestrijden.

Verschil tussen brandgedrag en brandwerendheid

Brandgedrag is iets heel anders dan brandwerendheid. Beide zijn strikt gereguleerd binnen nationale en internationale normen. Brandgedrag geeft aan hoe ontvlambaar/brandbaar een materiaal is en in welke mate het bijdraagt aan de ontwikkeling van een brand. Bekende normen voor brandgedrag zijn de Duitse norm DIN4102 deel 1, met de classificaties A1, A2, B1, B2 en B3 en de Europese norm EN 13501-1, met classificaties A1, A2, B, C, D, E en F om de brandbaarheid te bepalen en aanvullende classificatie s1, s2, s3 voor rookontwikkeling, en d0, d1 en d2 voor brandende druppels en deeltjes.

Brandwerendheid is de tijd in minuten waarin een brandend compartiment zijn rol kan vervullen en voorkomt dat het vuur zich verder verspreidt. Deze brandwerendheid van (gecombineerde) producten is getest en gemeten in gestandaardiseerde, gangbare toepassingen. Dit betekent dat een product met de hoogste classificatie voor brandgedrag geen garantie biedt voor brandwerendheid. 

Brandproeven

Alle Bostik-producten die worden gebruikt voor brandwerende lineaire voegafdichtingen, zijn uitgebreid getest in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid; in overeenstemming met EN 1366-4. Tijdens een brandproef voor lineaire voegafdichtingen worden meerdere afdichtingen met een minimumlengte van 900 mm in een draagconstructie ter grootte van de oven geplaatst, 4 m breed en 3 m hoog. In de oven wordt de temperatuur volgens de standaard verwarmingscurve geregeld met gasbranders. Na 30 minuten wordt een temperatuur bereikt van meer dan 800°C en na een uur bijna 1000°C. Tijdens de test worden de lineaire voegafdichtingen visueel en elektronisch gecontroleerd om vast te stellen of er geen fouten optreden in de prestatiecriteria zoals temperatuur en integriteit.

Bostik Fire Protect

Op bostikfireprotect.nl vindt u essentiële informatie over gangbare toepassingen en een overzicht van de oplossingen die Bostik biedt en waarmee u kunt voldoen aan de eisen op het gebied van brandwerendheid. 

Ontdek Boston Fire Protect