ABB'S KABEL EN LASDOZEN GERECYCLED. EERSTE STAP NAAR EEN KLEINE FOOTPRINT

ABB
1 december 2022
ABB

ABB’s kabel- en lasdozenassortiment is verkrijgbaar in gerecycled materiaal; plastic dat wij allemaal dagelijks inzamelen. Producten met dezelfde kwaliteit en eigenschappen als hun conventionele voorgangers, maar duurzamer geproduceerd.

Zo besparen we 75% CO2. U helpt toch ook mee?

Inspelend op de doelstellingen vanuit de overheid om in 2030 55% minder CO2-uitstoot te realiseren ten opzichte van 1990, is onze lijn kabel- en lasdozen nu ook verkrijgbaar in een uitvoering van gerecycled materiaal. Een eerste stap naar een kleinere footprint, die een besparing tijdens het productieproces oplevert van 75% CO2 ten opzichte van de conventionele lijn. Die besparing kunnen wij alleen bereiken als u met ons meedoet.
In Nederland worden steeds meer nieuwbouwprojecten geconfronteerd met stikstofbeperkende maatregelen. Woningen en gebouwen moeten duurzaam geproduceerd worden en overheidsgebouwen moeten nu al voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen. Door toepassing van deze dozen draagt u bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

ABB gerecyclde Kabel/lasdozen
ABB gerecyclde Kabel/lasdozen

Eerste stap richting een circulaire aanpak

Nu al zie je dat dat bij veel bedrijven en overheden aspecten zijn die doorslaggevend zijn om wel of niet met een bepaalde partij in zee te gaan. Bij steeds meer aanbestedingen wordt zelfs als eis op tafel gelegd dat er uitsluitend van duurzame materialen gebruikgemaakt wordt bij de installatie. Reden te meer om je als professional nu al te verdiepen in de mogelijkheden.
Stel u bestelt 160 kabeldozen voor uw project, dan bespaart u de CO2-uitstoot van een autorit van circa twee uur. En als alle kabel- en lasdozen in de markt vervangen worden door exemplaren van gerecycled materiaal, dan besparen we samen ruim 310.000 kg CO2 per jaar. Dit is een eerste stap richting een circulaire aanpak van kabel- en lasdozen. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we uw hulp nodig. Helpt u mee om dat doel te bereiken?

ABB Recycling

Verduurzamen van productieprocessen en producten

ABB begrijpt de uitdagingen die er liggen en de transitie naar gerecyclede/circulaire producten past perfect binnen de doelstellingen om de ecologische footprint te verkleinen. Zo wordt er op alle fronten gewerkt om productieprocessen en producten te verduurzamen.