8.000 JONGE BOMEN AANGEPLANT OP DE VELUWE

Door Technische Unie
9 november 2021
Technische Unie

Op zaterdag 6 november 2021 hebben circa 150 Mogelijkmakers van Technische Unie bijna 8.000 nieuwe bomen geplant in natuurgebied Planken Wambuis op de Veluwe. Samen in actie voor een duurzame wereld! 

Klimaattop

Houtkap is een van de oorzaken van klimaatverandering, doordat hierdoor minder CO2 wordt opgenomen. Op de Klimaattop in Glasgow was ontbossing dan ook een van de grote onderwerpen. De deelnemende landen hebben afgesproken om de komende jaren beschadigde of verdwenen bossen wereldwijd te herstellen. 

TU Bomenplantdag

De TU Bomenplantdag is georganiseerd in samenwerking met vereniging Natuurmonumenten. In totaal is deze dag zo’n 11 hectare jong bos aangeplant door Technische Unie-collega’s uit het hele land.