SMART INDUSTRY IN NEDERLAND HEEFT EEN NIEUW CLUBHUIS

Door Technische Unie
18 januari 2021
Technische Unie

Met een digitale opening, rondleiding en rondetafelgesprek opende Technische Unie onlangs het nieuwe Inspiratiecentrum Smart Industry. Prominenten uit techniek en industrie waren digitaal naar Eindhoven ‘afgereisd’ om samen de stand van smart industry in Nederland te bespreken en de officiële opening van het Inspiratiecentrum Smart Industry mee te maken. Een plek waar specialisten, leveranciers, overheden, studenten en andere geïnteresseerden elkaar vinden, van elkaar leren en inspiratie opdoen.

Rondetafelgesprek met captains of industry

Tijdens het rondetafelgesprek met prominenten uit techniek en industrie werd direct duidelijk waar de uitdagingen liggen voor het onderwerp smart industry in Nederland: vooral de zoektocht naar talent, grootschalige investeringen vanuit overheid en bedrijfsleven, en échte samenwerking zijn bepalend om Nederland een vooraanstaande positie in deze kansrijke markt te geven. 

Samenwerken is het nieuwe concurreren

Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland zet in op intensieve samenwerking: ”Elkaar in de keten vinden, zoals we al nu doen, is niet voldoende. We moeten verregaande samenwerking zoeken, op een open source-achtige manier. Een voorbeeld daarvan is de Uniforme Objecten Bibliotheek. Tegelijkertijd is het vinden van talent en onderwijs belangrijk. Dat is makkelijk gezegd, maar in de praktijk in alle complexiteit een ’veelkoppig monster’. Mijn boodschap aan de nieuwe regering luidt: ‘We hebben een goede positie op het gebied van smart industry in de wereld, laten we deze minimaal consolideren, maar liever nog versterken.” 

Bovenaan de Global Innovation Index

Een leidende positie voor ons land op gebied van smart industry. Voor minder doet Ineke Dezentjé Hamming, Voorzitter FME het niet: “We moeten streven naar de nummer-1 positie op de Global Innovation Index. Een land als Duitsland zet vol in op R&D. Daardoor zijn zij een talentmagneet aan het worden, bijvoorbeeld op gebied van kunstmatige intelligentie. Talenten snappen: ‘daar gebeurt het'. In het verleden werd over digitalisering en smart industry nog wel eens gezegd: ‘Help, de robots komen'. Mensen zijn dan bang hun baan te verliezen aan een robot of technologie. Ik zou het willen omdraaien: ‘Help, de robots komen … niet!’ Want robots leveren nieuwe banen op. Als wij er niet in slagen een fantastisch innovatieklimaat te scheppen voor smart industry, lopen we straks ver achter op de concurrentie en verliezen we ons talent aan het buitenland. Gevolgd door onze banen.”

Betrek de gehele keten

Judith Vermeulen – Directeur Vekon Besturingstechniek B.V., Bestuurslid FME en VNO roept op tot ketensamenwerking: “Niet alleen de grote spelers moeten inzetten op smart industry, betrek de hele toeleverende OEM-keten hierin. Onbenutte kennis is een van de 7 verspillingen in de Lean-methode. Probeer als keten maximaal gebruik te maken van goede ideeën die er op alle niveaus zijn, we zijn samen zo sterk als de zwakste schakel. Vanuit die kleinere bedrijven is het: niet ‘ja-maar', maar nú starten. Procesverbeteringen kun je óók als kleinere spelers doorvoeren.”

Volop kansen om succesvol te zijn

Volgens Wim Pelsma, CEO Aalberts N.V. heeft ons land veel mee om succesvol te zijn op dit vlak: “De Nederlandse mentaliteit is ondernemend, we zijn een handelsland. Dit in combinatie met onze uitstekende infrastructuur, vind je nergens in de wereld. Tijdens de coronacrisis zijn miljarden geïnvesteerd in het overeind houden van bedrijven. Laten we nu doorpakken en diepte-investeringen doen in onze infrastructuur. Bovendien wordt innovatie gedaan door mensen. Mensen maken het verschil! Je kunt niet genoeg mensen opleiden voor deze ontwikkelingen en technisch onderwijs stimuleren.”

Security als belangrijke uitdaging

Volgens Matty Hummelink, Voorzitter Fedet, General Manager Eaton zijn er belangrijke lessen te leren uit de coronaperiode: “Als het afgelopen jaar ons één ding heeft geleerd, is het dat we met nieuwe technieken onze doelen kunnen behalen. Je moet daar alleen wel op leren vertrouwen. 50% van de bedrijven heeft momenteel één of meerdere smart industry-oplossingen draaien. Om dat percentage te laten stijgen, speelt veiligheid een belangrijke rol. Een tijd geleden werd de verlichting van de Erasmusbrug gehackt. In België is vorig jaar een producent van weefgetouwen platgelegd door een cyberaanval: cybersecurity is een van de grote uitdagingen van smart industry.

Data is het nieuwe goud

Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland werkte in het verleden onder andere in Afrika: “We zijn in een wereldwijde race actief. Afrika is een groeimarkt, het kapitaal aan jonge, talentvolle mensen is daar enorm. Dichter bij huis gaan buurlanden in Europa hier ook slim mee om – misschien wel meer dan wij, China zelfs nóg meer. 

Data is daarbij het nieuwe goud en er ontstaan nieuwe businessmodellen. Rolls Royce verkoopt geen motoren, maar de beschikbaarheid van haar motoren. Je moet je klanten dus ontzorgen en samen met partners in ecosystemen waarde creëren.”

Smart industry is geen hocus pocus

Bas Schröder, Directeur Verkoop National Accounts & Business management van Technische Unie wil met het nieuwe Inspiratiecentrum Smart Industry vooral het MKB inspireren: "Smart industry is geen hocus pocus! Samen met het ándere Inspiratiecentrum Duurzaamheid (in Zwolle red.) en het aanbod aan opleidingen vanuit TU Campus wil Technische Unie praktijkgerichte oplossingen bieden en samenwerking faciliteren. Zodra het weer mogelijk is, nodig ik u van harte uit ons nieuwe Inspiratiecentrum te bezoeken.”