DE NEN 1010 IS GEWIJZIGD: BENT U AL UP-TO-DATE?

Door Technische Unie
8 december 2021
author-image

Bent u E-installateur en plaatst u laagspanningsinstallaties in woningen of bedrijfspanden? Dan voert u regelmatig NEN 1010-keuringen uit. De training NEN 1010: Basis van TU Campus biedt u hierover alle informatie. Nu is het tijd voor de volgende stap, met de training NEN 1010: Wijzigingen

Waarom deze nieuwe training?

In oktober 2020 is een aantal normen aangepast. De herziene NEN 1010: 2020 is beter afgestemd op de actuele situatie en technische ontwikkelingen, onder andere op het gebied van de energietransitie.

Elektrische installaties veranderen en vernieuwen continu. In kantoorgebouwen wordt steeds meer gebruikgemaakt van gelijkspanning. Elektrische auto’s gaan energie opslaan en teruggeven aan het energienet. Het gebruik van zonnepanelen neemt snel toe.

Allemaal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor elektrische installaties. Volg de training en u bent weer helemaal bij.  

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de NEN 1010:2020?

  • Het taalgebruik is hier en daar aangepast. De tekst is begrijpelijker en bij Engelse tekstdelen staat een uitleg.
  • Verwijzingen naar NEN 8012 zijn verdwenen. De brandveiligheidseisen voor kabels en buisleidingen zijn aangepast en sluiten niet meer aan op wat er in NEN 8012 staat. NEN 1010 is daarom uitgebreid met een aanvullingsblad.
  • Helemaal nieuw is hoofdstuk 8, over energieaspecten. Denk aan de energietransitie en wat dat betekent voor (de aanlevering van) installaties. En hoe het zit met de energieontwikkelingen en de gevolgen voor de veiligheidsaspecten. Hoofdstuk 8 is ook van toepassing op de plaatsing van PV-panelen bij particulieren. 
    Met de huidige snelle ontwikkelingen zal hoofdstuk 8 nog regelmatig veranderen. Alle reden dus om bij te blijven.

Over deze training

Deze training duurt een dag en is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor laagspanningsinstallaties en het werken aan laagspanningsinstallaties, zoals: ontwerpers, adviseurs, installateurs, hoofden van technische diensten en serviceafdelingen, calculatoren en werkvoorbereiders.

Deze training wordt in 2022 op diverse locaties gegeven door TU Campus, het opleidingsinstituut van Technische Unie.