GROEPENKASTEN, METERKASTEN EN SCHAKELKASTEN: WAT IS HET VERSCHIL?

groepenkast meterkast schakelkast schakelaar

De termen groepenkast, meterkast en schakelkast worden gepast en ongepast door elkaar gebruikt. Wat zijn de verschillen? Kom alles te weten over groepenkasten, meterkasten en schakelkasten!

De meterkast

De meterkast is in de volksmond de gehele ruimte waarin de groepenverdeler (oftewel groepenkast) is geplaatst. In de meterkast zijn ook vaak de gas- en watervoorzieningen geplaatst.
De norm NEN 2768 geeft de volgende definitie aan de meterkast:

Afgescheiden ruimte ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur voor de voorziening van gas, water, elektriciteit, elektronische communicatienetwerksignalen en, voor zover van toepassing, verwarming of koeling via het openbare net voor warmte- of koudedistributie.

De groepenkast

Een groepenkast is de schakel/verdeelinrichting die in de meterkast wordt geplaatst. In de volksmond wordt de meterkast ook weleens als groepenkast benoemd en andersom.

De schakelkast

Met schakelkast wordt in de meeste gevallen schakel-/verdeelinrichtingen bedoeld. Deze worden voornamelijk toegepast in industriële toepassingen. Maar ook hier hebben we het over een ‘verzamelterm’.
De NEN-EN-IEC 61439-1 geeft de volgende definitie voor de term schakelinrichting:

Een combinatie van één of meer laagspanningsschakeltoestellen met de daarbij behorende besturings-, meet-, signalerings-, beveiligings- en regeluitrusting met alle inwendige elektrische en mechanische verbindingen en constructiedelen.

Tools om uw groepenkast samen te stellen

Vaak bent u niet op zoek naar slechts één component, maar stelt u een hele groepenkast samen. Dan is het handig om gebruik te maken van een bestelhulp. Hieronder zetten we de meest gebruikte tools voor u op een rij:

ABB bestelhulp

Eaton bestelhulp

Hager Vision bestelhulp