PV-OPLEIDINGEN MET ERKENNING VIA TECHNISCHE UNIE

Door Technische Unie
22 december 2020
author-image

In september 2020 is Technische Unie gestart met een reeks compleet nieuwe zonnepanelen-opleidingen. De nieuwe PV-opleidingen vormen de basis voor de InstallQ erkenningsregeling Zonnepanelen (PV). Het programma bestaat uit vijf modules die samen de opleidingen Solar-Specialist en Solar-Topfitter vormen.

Solar-Specialist

De opleiding Solar-Specialist bestaat uit de modules Solar-AllroundSolar-Design en een examen, waarmee je aantoont te kunnen ontwerpen en adviseren op het gebied van zonnestroomsystemen. De modules kun je ook los volgen.

Solar-Allround: in de module Solar-Allround wordt de basis van zonne-energiesystemen behandeld.
Solar-Design: na de module Solar-Design ben je in staat om een optimaal ontwerp van een zonnestroomsysteem te maken.

Solar-Topfitter

De opleiding Solar-Topfitter bestaat uit de modules Solar-SafetySolar-Electrical ISolar-Projects en een examen, waarmee je aantoont samen met je collega zelfstandig en veilig een pv-installatie kunnen installeren. De modules kun je ook los volgen.

Solar-Safety: in de module Solar-Safety leer je veilig én kwalitatief zonnepanelen monteren.
Solar-Electrical I: in de module Solar-Electrical I leer je hoe je veilig zonnestroomsystemen aansluit.
Solar-Projects: in de module Solar-Projects leer je je werkzaamheden organiseren en de kwaliteit van de installatie en je werk waarborgen en vastleggen.

Erkenning Zonnepanelen

Wil je als erkend PV-installateur aan de slag? Als je de examens van Solar-Specialist en Solar-Topfitter hebt behaald, en een erkende E-opleiding hebt, kun je je registreren bij InstallQ (het erkenningsinstituut van de Nederlandse installatie-branche) voor de erkenningsregeling Zonnepanelen (PV). Kijk hiervoor op de website van InstallQ.
Deze erkenning voor zonnestroomsystemen maakt aan elke opdrachtgever duidelijk dat je over alle noodzakelijke elektrotechnische expertise én kennis en kunde van zonnestroomsystemen beschikt. Dat is wel zo veilig, voor jou en je opdrachtgever!

Erkende E-opleiding

Voor de InstallQ-erkenning is het nodig om in het bezit te zijn van een opleiding voor Elektrotechnisch Installateur (E-opleiding). Deze opleiding is niet bij Technische Unie te volgen. Wil je weten welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen? Op deze lijst van InstallQ vind je alle erkende opleidingen.

Solar Register

Daarnaast wordt je na het behalen van Solar-Specialist of Solar-Topfitter automatisch opgenomen in het Solar Register. In dit register vind je gediplomeerde professionals in de zonne-energie.
Minder geïnteresseerd in de erkenning, maar wel in zonnepanelen? Alle modules die onder de opleidingen vallen, zijn ook los te volgen.

Vragen?

Vragen over de opleidingen, de erkenning of iets anders? Neem dan contact op met het TU Campusteam via: tucampus@technischeunie.com of (0346) 28 30 77.

Over TU Campus

Ontwikkelingen in uw vakgebied gaan razendsnel. U moet continu uw kennis up-to-date houden met betrekking tot certificaten en innovaties. Daarom zijn we gestart met TU Campus. Hier vindt u speciale trainingen, opleidingen en webinars die u verder helpen in uw vak.