DRINKWATERTEKORT? MET WATERMANAGEMENT KUNNEN WE DIT VOORKOMEN

Door Technische Unie
22 juni 2023
Technische Unie

Drinkwatertekort? Dat klinkt als iets dat in andere landen voorkomt, maar toch niet in het welvarende Nederland? Maar hoe welvarend wij ook zijn: ook wij krijgen er nog vóór 2030 mee te maken als we nu niet snel iets ondernemen, schrijft het RIVM in een nieuw rapport*. Gelukkig kan de installatiebranche een grote rol spelen bij het voorkomen van het dringend drinkwatertekort. Op tu.nl/water vindt u meer!

Het dreigende drinkwatertekort heeft meerdere oorzaken. De vraag naar drinkwater is over 7 jaar veel groter dan nu. Deels door het groeiende aantal inwoners en de economie die daarop anticipeert. Maar ook door klimaatverandering en slecht waterbeheer. Wij denken graag met u mee voor duurzamer watermanagement!

De rol van de installatiebranche

De installatiebranche speelt een belangrijke rol bij waterbeheer, omdat installaties in gebouwen en woningen een aanzienlijk deel van het waterverbruik in Nederland voor hun rekening nemen. De installatiebranche is verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en vervanging van de systemen die zorgen voor het zuiveren van (afval) water, distributie en gebruik van drinkwater, het afvoeren van afvalwater en het opvangen van regenwater.
Ook draagt de branche bij door het toepassen van waterbesparende technieken en systemen.

Anders omgaan met water

Daarnaast spelen installateurs een belangrijke rol bij het voorkomen van wateroverlast en waterschade door het installeren van effectieve hemelwaterafvoersystemen en de aanleg van waterdichte dakbedekking en kelders. Ook bij de aanleg van waterzuiveringsinstallaties en het onderhoud hiervan is de installatiebranche betrokken.

De 6 pijlers van watermanagement

Kortom: we moeten anders omgaan met water. Op ons drinkwater zoveel mogelijk besparen, terwijl we regenwater veel meer en efficiënter moeten gebruiken. In zes pijlers leggen we hoe de installatiebranche hier een grote rol kan spelen. 

Platform watermanagement

Meer weten over de mogelijkheden van watermanagement en het belang ervan? Op ons platform Tu.nl/water vindt u meer informatie. Dit platform wordt de komende maanden nog verder uitgebreid, dus neem binnenkort opnieuw een kijkje!

Watermanagement: neem de touwtjes zelf in handen

Watermanagement wordt steeds belangrijker in de bouw- en installatiebranche door het dringend watertekort in de nabije toekomst. Ga ook aan de slag!