CIRCULAIR TECHNISCH BEHEER? HEEL VEEL VRAGEN BLIJVEN STELLEN!

Technische Unie
29 november 2021
Technische Unie

“Met écht innovatieve benaderingen heeft het brede team achter ABN AMRO’s Circl consistente en voorbeeldige duurzame oplossingen geleverd rond elk detail van het gebouw. Die details variëren van het ontwerp tot het materiaalgebruik en de financiering,” zo verklaarde de jury die Circl eind 2020 de European Urban Land Institute Award toekende. Wil een gebouw circulair zijn, dan kijk je verder dan het ontwerp en de bouw. Je denkt ook na over het beheer, het onderhoud, de exploitatie én de fase na gebruik.

1000

Circulariteit is de kinderschoenen nog niet ontgroeid

“Het is inderdaad onze intentie om ook het beheer, het onderhoud en de exploitatie circulair in te richten,” beaamt Farshad Farshadpour, Technisch Vastgoed Beheerder bij ABN AMRO. “Daar zitten nog wel wat mitsen en maren aan, omdat circulair onderhoud geen gemeengoed is in de bouwwereld. Ook bij het bouwen van Circl bleek circulariteit de kinderschoenen nog lang niet ontgroeid te zijn en datzelfde merken we nu bij het technisch beheer, het onderhoud en de exploitatie.”

1000

Blijf vragen stellen

Farshad: "Circulair technisch beheer betekent vooral vragen blijven stellen bij alle werkzaamheden die je uitvoert. Hoe handel je bijvoorbeeld wanneer de luchtfilters vervangen moeten worden? Tijdens het inkoopproces is gekeken naar de herkomst, het energieverbruik, de levensduur en de herbruikbaar- en recyclebaarheid van de huidige filters. Je kunt ervoor kiezen de filters te vervangen door precies dezelfde nieuwe filters, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Misschien is er inmiddels een energiezuiniger filter beschikbaar dat ook voldoet aan de technische specificaties en past binnen de opgestelde begroting, of een filter waarvoor minder grondstoffen worden verbruikt, of een filter waarvan een groter deel van de grondstoffen kan worden hergebruikt, of … Nou, je begrijpt het wel."

1000

Het circulaire wiel uitvinden

“Als ik kijk naar de groenvoorziening en het afvalbeheer dan is dat binnen Circl wat circulariteit betreft tot in de puntjes geregeld,” vervolgt Farshad. “Kijk ik naar het technisch beheer, dan merk ik bij alle betrokken partijen dat we samen het circulaire wiel nog moeten uitvinden. Dat is logisch, want bij het technisch beheer komen weinig verbruiksmaterialen kijken en we hebben in deze fase eigenlijk alleen nog te maken met gepland preventief onderhoud.”

1000

Eerste gebouw dat draait op gelijkspanning

Een beslissing die grote gevolgen heeft gehad voor de technische installaties is de keuze voor een gelijkspanningsinfrastructuur. “Circl is het eerste gebouw ter wereld dat op gelijkspanning draait,” bevestigt Farshad trots. “Dat geeft grote voordelen. Er treden geen omzettingsverliezen op en we besparen grondstoffen. Er zijn namelijk geen omvormers nodig om de opgewekte zonne-energie om te zetten naar wisselstroom en er zijn geen adapters nodig om laptops en telefoons vervolgens weer te laten werken op gelijkstroom. We moesten wel leveranciers vinden die 'proven technology' konden leveren die draait op gelijkstroom.”

1000

Samen al lerend op weg naar een circulaire economie

Om circulair te kunnen ontwerpen, bouwen, beheren, onderhouden en exploiteren moet de hele keten meewerken. “Juist die samenwerking is nog een groot struikelblok,” vertelt Farshad. “Niet omdat mogelijke ketenpartners niet willen, maar omdat veel bedrijven nog niet zo ver zijn. Een living lab zoals Circl dient echt als proeftuin voor circulaire ontwikkelingen en experimenten. Producten die positief uit ons living lab komen, moeten geschikt zijn om in ons verdere kantorenlandschap in te zetten. Deze ervaringen delen we dan ook graag met onze klanten. Hoe meer we samen proberen, des te meer we samen leren en des te sneller we onze kinderschoenen hoogwaardig kunnen hergebruiken voor de zevenmijlslaarzen die we nodig hebben om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te laten draaien.”

1000