MACHINEVEILIGHEID IN ÉÉN DAG

Normen en richtlijnen Technische Unie
17 maart 2021
author-image

Heeft u te maken met CE-markering en wilt u de basis van machineveiligheid leren? In deze overzichtstraining, waarin veel praktijkvoorbeelden de revue zullen passeren, komen de Nederlandse en de Europese wetgeving aan bod en krijgt u eindelijk een antwoord op de vraag hoe ver u moet gaan op het gebied van veiligheid.

Resultaat

Na het volgen van de training Machineveiligheid in één dag heeft u kennis van de wet- en regelgeving omtrent machineveiligheid en bent u in staat de toetsing ‘essentiële veiligheids- en gezondheidseisen’ toe te passen. U heeft inzicht in het proces van CE-markeren, begrijpt de relevantie van risicobeoordelingen en weet wat er bedoeld wordt met begrippen zoals MTTFd, B10d en PFHd.

Over machineveiligheid

Werken met machines brengt risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk veel aandacht te besteden aan machineveiligheid. Machines moeten voldoen aan verschillende Europese richtlijnen. Dat geldt ook wanneer er aanpassingen worden gedaan of wanneer verschillende machines aan elkaar gekoppeld worden.

Over deze training

Tijdens de training Machineveiligheid in één dag nemen we u in samenwerking met leverancier Pilz in vogelvlucht mee langs een aantal belangrijke onderwerpen. U leert alles over de geldende richtlijnen, welke normen u wanneer moet hanteren en hoe u betere beslissingen kunt nemen op het gebied van machineveiligheid. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Korte inleiding Europese richtlijnen, waaronder Machinerichtlijn, EMC-richtlijn en Laagspanningsrichtlijn;
 • Korte inleiding Europese geharmoniseerde normen, relatie met de richtlijnen;
 • Discussie: wanneer bent u voor de wet fabrikant? Wat betekent 'in de handel brengen'?
 • Moet een noodstopknop altijd rood zijn? Wat is een substantieel gewijzigde machine?
 • CE-markering in 10 stappen;
 • Introductie risicobeoordeling volgens ISO 12100;
 • Veiligheidsafstanden volgens ISO 13857;
 • Minimumafstanden ter voorkoming van beknelling volgens EN349;
 • Voorkoming van manipulatie van veiligheidsmaatregelen volgens ISO 14119;
 • Besturingstechnische veiligheid volgens ISO 13849 in vogelvlucht;
 • Discussie: hoe anticipeert u op vragen van klanten en collega’s op het gebied van machineveiligheid?

Na het afronden van de basistraining ontvangt u van Pilz een certificaat van deelname.

In het kort

Uw achtergrond:

U bent klant bij Technische Unie

Voor wie:

Machinebouwers, technisch inkopers, mechanisch engineers, servicetechnici, industrieel installateurs

Duur:

1 dag(en)

Maximaal aantal deelnemers:

12 deelnemers

Investering:

€ 525,00 (excl. BTW) per persoon, inclusief studiemateriaal en lunch

   

Deze pagina is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, up-to-date of onjuist is. Technische Unie kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of kosten die hieruit voortvloeien. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden op deze website.