WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN: BASISTRAINING

Normen en richtlijnen Technische Unie
27 oktober 2021
author-image
  • Weet u waarvoor u aansprakelijk bent als de nieuwe wet Wkb ingaat?
  • Kunt u de geleverde kwaliteit van een werk vastleggen in het kader van de eigen aansprakelijkheid? Weet u welke risico's u anders loopt?
  • Weet u hoe je een consumentendossier opstelt en welke documentatie daarvoor nodig is?

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt het nog belangrijker om de risico's in beeld te hebben en werk en documentatie aantoonbaar vast te leggen. Van klein installatiewerk zoals bij het renoveren van een CV-ketel tot aan het vervangen van de meterkast of het opbouwen van een operatiekamer in een ziekenhuis. Heeft u dit straks na invoering van de Wkb niet op orde? Dan loopt u mogelijk opdrachten mis. Ook kan werk mogelijk niet opgeleverd worden. Of het kan leiden tot problemen met  aannemers of opdrachtgevers - tijdens en na de bouw. 

Resultaat

Na het volgen van deze training:

  • Heeft u kennis van de relevante wetswijzigingen en de achtergronden daarvan;
  • Heeft u inzicht in de gevolgen van de Wkb voor uw bedrijfsvoering: vanaf het moment dat u gecontracteerd wordt tot aan oplevering van uw werkzaamheden
  • Kent u de principes van interne Kwaliteitsborging;
  • Weet u wat een externe kwaliteitsborger van u vraagt en waarom;
  • Kunt u een bewuste keuze maken welke volgende stappen u moet zetten als bedrijf in uw voorbereiding

Over deze training

In deze eendaagse training leert u de belangrijkste aspecten van de Wkb en krijgt u inzicht in de gevolgen voor uw manier van werken. We zoomen in op interne kwaliteitsborging, het aantoonbaar maken van uw geleverde kwaliteit: Hoe laat ik zien dat mijn werk aan alle eisen van het Bouwbesluit voldoet en wat lever ik aan bewijslast aan bij de bouwer of mijn opdrachtgever?

Programma

In de training worden de volgende blokken gehanteerd:

Blok 1: Introductie en gevolgen Wkb

We starten met de inhoud van de Wkb en geven inzicht in de gevolgen voor een installateur.

Blok 2: Interne Kwaliteitsborging

In het tweede blok van een uur staan de basiselementen van interne kwaliteitsborging centraal: wettelijke en contractuele eisen, risicoanalyse, risicobeheersing (o.a. toetsing en controle), aantoonbaarheid en registratie en dossiervorming.

Blok 3: Externe kwaliteitsborging

We starten met een oefening over interne kwaliteitsborging. Daarna licht een externe kwaliteitsborger toe wat zijn rol is, wat hij van een installateur vraagt en verwacht, en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering van een installateur.

Blok 4: Hoe nu verder?

In dit vierde en laatste blok geven we inzicht in wat u verder kunt doen ter voorbereiding op de Wkb; aandacht voor onder andere proefprojecten en andere beschikbare externe informatie.

Certificaat

Na het afronden van de basistraining ontvangt u een certificaat van deelname.

In het kort

Uw achtergrond:

U bent klant bij Technische Unie. 

Voor wie:

Voor alle installateurs die graag goed voorbereid zijn op de invoering van de Wkb (directeuren, eigenaren, uitvoerend personeel, zelfstandigen).

Duur:

1 dag

Aantal deelnemers:

8-12 deelnemers

Investering:

€ 545,00 (excl. BTW) per persoon, incl. studiemateriaal en lunch.

   

Deze pagina is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig, up-to-date of onjuist is. Technische Unie kan in dat geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of kosten die hieruit voortvloeien. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden en de opleidingsvoorwaarden op deze website. 

De Omgevingswet wordt definitief ingevoerd per 1 januari 2024 (bron). De invoering van de Wkb is hieraan gekoppeld. Ten opzichte van afgelopen keren dat de wet wel alsnog werd uitgesteld, is er nu geen weg meer terug. Voorheen waren er twijfels in de politiek en de brancheorganisaties over de werkbaarheid van het nieuwe systeem waarin vergunningen aangevraagd moeten worden, het DSO (als vervanger van het OLO). Deze twijfels zijn nu weggenomen; waardoor er groen licht is voor de nieuwe invoeringsdatum. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken roept de gehele bouwsector (van aannemer tot installateur en ook gemeenten) om zich voor te bereiden.

Heeft u als installateur of zzp'er te maken met vergunningsplichtige werkzaamheden (als onderaannemer óf als hoofdcontractant) in de volgende bouwwerken:

Dan krijgt u direct danwel indirect te maken met wijzigingen van de Wkb en is de training relevant voor u.

Heeft u als installateur of zzp'er te maken met hoofdzakelijk vergunningsvrije werkzaamheden? Dan is mogelijk slechts een deel van de Wkb van toepassing op uw werk - de zogeheten ‘privaatrechtelijke’ aspecten. De training is dan waarschijnlijk te uitgebreid voor u. Over deze wijzigingen vindt u  meer informatie bij Iplo.

Wil u meer praktijkgerichte toelichting over deze wijzigingen? In gesprek met collega-installateurs over hoe zij de voorbereidingen ten aanzien van deze wijzigingen oppakken? Óf bent u enthousiast en nieuwsgierig naar de gehele toelichting, bijvoorbeeld omdat u overweegt om in de toekomst meer vergunningsplichtig werk te gaan doen? Sluit dan vooral aan bij de training! Neem contact op met uw Technische Unie-vertegenwoordiger voor meer informatie.