NEN 1010:2020 BETER LEESBAAR EN INHOUDELIJK GEWIJZIGD

Door Technische Unie
11 februari 2021
author-image

Innovaties, technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten en veranderende bouwmethoden; laagspanningsinstallaties blijven veranderen en daarom verandert de NEN 1010 mee. De NEN 1010:2020 bevat een aantal opvallende wijzigingen.

De NEN 1010:2020 is beter leesbaar

Om de leesbaarheid van de NEN 1010:2020 te vergroten, zijn onder andere de volgende veranderingen doorgevoerd:

Inhoudelijke wijzigingen in de NEN 1010:2020

Wat inhoud betreft zijn ook de nodige aanpassingen gedaan. Drie van die aanpassingen lichten we hieronder toe:

Direct bestellen