NEN 1010:2020 BETER LEESBAAR EN INHOUDELIJK GEWIJZIGD

Door Technische Unie
11 februari 2021

Innovaties, technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten en veranderende bouwmethoden; laagspanningsinstallaties blijven veranderen en daarom verandert de NEN 1010 mee. De NEN 1010:2020 bevat een aantal opvallende wijzigingen.

De NEN 1010:2020 is beter leesbaar

Om de leesbaarheid van de NEN 1010:2020 te vergroten, zijn onder andere de volgende veranderingen doorgevoerd:

  • Nederlandse bepalingen zijn gemakkelijker te herkennen. Ze beginnen en eindigen als volgt: [nlb> … <nlb].
  • Er worden vaker afkortingen gebruikt om de leesbaarheid te vergroten en terminologie wordt consistenter gebruikt.

Inhoudelijke wijzigingen in de NEN 1010:2020

Wat inhoud betreft zijn ook de nodige aanpassingen gedaan. Drie van die aanpassingen lichten we hieronder toe:

  • De verwijzingen naar NEN 8012 zijn weggehaald, omdat sinds 1 juli 2020 de wettelijke eisen voor kabels uit het Bouwbesluit leidend zijn.
  • Aan de NEN 1010:2020 is een nieuw deel toegevoegd. Deel 8 behandelt het thema energie-efficiëntie en is toegevoegd omdat de energietransitie een steeds belangrijker onderwerp wordt en de behoefte vanuit de markt aan normering over thema’s zoals energiemanagement en installaties energie gebruiken én opwekken toeneemt.
  • In deel 5 is de Nederlandse bepaling over de aanduiding van schakeldraden en schakeladers komen te vervallen. Schakeldraden moesten altijd zwart of grijs zijn of, bij gebruik in een kabel zwart, bruin of grijs. Bij schakeldraden wordt geen specifieke kleurcodering meer voorgeschreven.

Direct bestellen