KIES ALLEEN VOOR EEN COMPLEET DAKSYSTEEM!

Door Mawipex
21 mei 2021
Mawipex

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat vanaf 2022 ingrijpende gevolgen hebben voor aannemers en installateurs. Het aantoonbaar opleveren van kwaliteit wordt de standaard. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanbrengen van een plat dak.

Als in 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen effectief is, moet de kwaliteit van het complete daksysteem door een onafhankelijke kwaliteitsborger goedgekeurd worden. Dan moet de aannemer / installateur kunnen aantonen dat de verschillende onderdelen van het daksysteem gezamenlijk voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Van de toplaag tot de constructie en de bevestiging daarvan: de prestaties van de gehele dakconstructie moeten aan eisen voldoen en die moeten gedocumenteerd aangetoond kunnen worden.

Dat betekent dat men na 1 januari 2022 niet langer testcertificaten van losse onderdelen van een dakopbouw kan gebruiken. De kwaliteit van het complete systeem moet aangetoond worden, waarbij met name vliegvuurbestendigheid en de weerstand tegen windbelasting een belangrijke rol spelen.

Voor een plat dak op een nieuwbouw geldt de klasse Broof(t1) voor de dakafdichting. Deze klasse geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een externe brand (NBN EN 13501-5). Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden voorkomen door te vermijden dat de dakafdichting doorboord wordt of dat de brand zich aan het oppervlak kan verspreiden. Deze klasse wordt toegekend na een proef en geldt voor het volledige dak zoals het geplaatst wordt.

Bovendien wordt vaak onderschat welke enorme krachten dakconstructies moeten kunnen opvangen door wind en andere weersomstandigheden. Al met al is het aanbrengen van een goed plat dak een complexe zaak, waarbij veel aannemers en installateurs niet direct stilstaan. Terwijl ze vanaf volgend jaar wel 20 jaar aansprakelijk zijn voor de kwaliteit.

Mawipex biedt een compleet systeem, bestaand uit producten van Firestone Building Products. Van de dampremmende folie Firestone V-Gard, de PIR/ALU-isolatieplaten Firestone Resista AK-RF, Firestone contactlijm tot de Firestone RubberCover EPDM.

Een compleet daksysteem waarop je als verwerker garantie krijgt omdat het systeem in zijn geheel is getest. Maar als de aannemer / installateur besluit een ander merk isolatieplaten in plaats van die van Firestone te gebruiken, vervalt die garantie, als blijkt dat deze plaat conform opgave van de producent niet geschikt is voor verlijmde systemen of de vliegvuur prestatie-eis niet haalt in dit systeem.

Kortom: Firestone, één merk voor het complete dak!