TECHNISCHE UNIE VERHOOGT VEILIGHEID IN DE BOUW MET CERTIFICERING

Door Technische Unie
6 juni 2022
Technische Unie

Onze certificering op de Veiligheidsladder sinds april 2022 bewijst dat Technische Unie veiligheid hoog in het vaandel heeft. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe eisen van ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Waarom ViA?

Sinds 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend*, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Deze gezamenlijke afspraak heet Veiligheid in Aanbesteding (ViA).

Technische Unie helpt haar klanten op bouwprojecten met Installatielogistiek. Deze dienst levert slimme installatieoplossingen waarbij wij de coördinatie en logistiek op de bouwplaats verzorgen. Dit zorgt voor een uiterst efficiënte uitvoering van het installatieproces. Veilig werken is hierbij een must!

Grote opdrachtgevers zoals BAM,  Heijmans,  Rijkswaterstaat  en  Unica eisen van  hun  opdrachtnemers deelname  aan ViA. Opdrachtgevers hanteren daarbij de Veiligheidsladder (NEN Safety  Culture  Ladder) om  het  veiligheidsbewustzijn  van  organisaties  meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Installatielogistiek - logistieke medewerker bij hijskraan

Veilig gedrag

De Safety  Culture  Ladder is  een  methode  om  veiligheidscultuur  te  meten.  De laddertreden geven een indicatie van de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van de veiligheidscultuur bevindt.

Doel is het veiligheidsbewustzijn in de hele keten te verhogen. Daarom wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers zelf zijn gecertificeerd.

Hoe een bedrijf binnen ViA moet aantonen op welke trede van de Veiligheidsladder het zich bevindt, is onder ander afhankelijk van de bedrijfsgrootte, contractwaarde en de risico’s van het werk. 

Installatielogistiek - Logistieke medewerker

Veiligheidsplan

Technische  Unie is onderschrijver* van  de  GCVB en past de  code aantoonbaar toe in de praktijk. Wij kunnen diensten blijven aanbieden bij partijen die zijn  aangesloten bij de GCVB omdat we voldoen aan de eisen van het Approved  Self Assessment (ASA) van NEN.

Hiermee is geen trede-indicatie afgegeven, maar een verklaring door een Ladder Certificerende Instantie (LCI). Daarin staat dat de ASA is uitgevoerd, geanalyseerd en een actieplan is gemaakt dat aansluit bij de uitkomsten van de ASA. De geldigheid van een ASA is drie jaar, met een check op het actieplan door een LCI in jaar 2 en jaar 3. Het veiligheidsplan is dus niet vrijblijvend en de voortgang wordt gecheckt.

Veiligheidsproducten

Daarnaast helpt Technische Unie haar klanten bij het verhogen van de veiligheid op de bouw. Het brede assortiment beschermingsmiddelen wordt continu uitgebreid. Denk daarbij aan:

 • Beschermende kleding
 • Hoofdbescherming
 • Gelaatsbescherming
 • Oogbescherming
 • Gehoorbescherming
 • Ademhalingsbescherming
 • Handbescherming
 • Voetbescherming
 • Valbescherming

* Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)

Ondertekenaars van de GCVB:

 • Acta Safety Professionals
 • Akd
 • Ballast Nedam
 • BAM
 • Dura Vermeer
 • Heijmans
 • KIVI
 • ProRail
 • Rijkswaterstaat
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Strukton
 • TBI
 • Unica
 • Van den Herik
 • VolkerWessels
 • Witteveen+Bos
 • Van Oord

Iedere organisatie die de uitganspunten en kernwaarden van de Governance Code expliciet onderschrijft op de website, mag zich onderschrijver noemen. Onderschrijvers zoals Technische Unie passen de code toe in de praktijk en verbeteren de veiligheid in de sector.