Schneider Electric Sustainability

Sustainability - SCHNEIDER ELECTRIC

Als Impact-bedrijf zet Schneider Electric zich in voor duurzaamheid op alle fronten, inclusief klimaat, grondstoffen, diversiteit en inclusie. Schneider Electric is toonaangevend in de energietransitie en helpt klanten en partners om circulariteit te bevorderen door middel van innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Het Schneider Electric Sustainability Impact Program (SSI) draagt bij om de opgestelde doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en duurzaam ondernemen te bereiken in 2025. Samen met klanten en leveranciers implementeert Schneider Electric services en oplossingen die zorgen voor energie-efficiëntie en duurzaamheid en die aanzetten tot een lagere CO2 uitstoot.

 

 

 

Green Premium producten

Green premium

In 2008 heeft Schneider Electric het Green Premium programma ontwikkeld, het duurzaamheidsprogramma voor producten, om transparante informatie te bieden over gevaarlijke stoffen, milieueffecten en instructies voor het einde van de levensduur.

Een product ontvangt een Green Premium label op het moment dat er voldaan is aan tenminste de volgende onderwerpen:

  • Voldoet aan de strenge ROHS en REACH milieurichtlijnen
  • Eind-tot-eind groenere prestaties leveren op basis van energie-efficiëntie
  • Materiaal paspoort beschikbaar (Product Environmental Profile)
  • Transparante omschrijving over alle milieueffecten en richtlijnen en daarmee verantwoording over de verwerking van het product aan het eind van de levensduur (End of Life Instructions)

De Green Premium informatie wordt toegepast om het te vertalen naar het Circulaire en het Duurzaamheids icoon.

De acht duurzaamheidspijlers van Schneider Electric

Lagere impact materialen
Energie Efficient
Duurzame verpakkingen
Duurzaamheid
Repareerbaarheid
Terugnemen
Vrij van SF6
Transparent
Cradle2Cradle Certificaat - Rethink

Cradle2Cradle Certificaat - Rethink

Het Cradle to Cradle-ontwerpkader is geïnspireerd op de natuur. Het principe stelt een potentieel oneindige, veilige circulatie van materialen in een productiecycli. Van grondstof naar product om vervolgens weer als grondstof voor nieuwe producten te eindigen. Het doel is om opnieuw na te denken over het minimaliseren van negatieve invloeden en om tegelijkertijd ook een positieve ecologische voetafdruk achter te laten. Zo ontstaan producten, processen, gebouwen en steden die veilig en betrouwbaar zijn voor de mens, maar ook een gezond en duurzaam milieu. Zo wordt ook het bedrijfsleven in staat gesteld om succesvol te opereren.

Reuse verklaring - Reuse

Met de Reuse-verklaring toont Schneider Electric aan dat de Green Premium producten gemaakt worden door het gebruik van hergebruikte materialen. De laatste jaren wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan het hergebruik van bouw- en productiematerialen. De vrijgekomen materialen zoals productonderdelen worden hergebruikt of tot secundaire grondstoffen gerecycled door gekwalificeerde recyclingbedrijven, dit gaat niet ten koste van de kwaliteit. Zo worden afgedankte materialen een nieuw leven ingeblazen.

Reuse verklaring - Reuse
End Of Life (EoL) of Product Environmental Profile (PEP) - Recycle

End Of Life (EoL) of Product Environmental Profile (PEP) - Recycle

Een product-milieuprofiel (PEP) is een document waarin de milieueffecten en -prestaties van het product op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) worden meegedeeld.

In het PEP staan naast de milieuvoordelen de volgende zaken vermeld:

  • Beschrijving van het product en de technische prestaties ervan
  • Beschrijving van de voorwaarden voor gebruik bij iedere levenscyclusfase
  • Resultaten van de levenscyclusanalyse (LCA) op 18 milieu-indicatoren

Deze Green Premium data is beschikbaar via de website van Schneider Electric.

Digitalisering

Digitalisering is cruciaal in het bereiken van de duurzaamheidsambities. Digitalisering biedt de mogelijkheden om inzicht te krijgen in uw installatie, machine en gebouw en daarmee de mogelijkheid om onderhoud te plannen en uit te voeren. Tijdig uitvoeren van onderhoud bevorderd de levensduur van het product, waardoor het minder snel vervangen hoeft te worden.

Schneider Electric biedt steeds meer oplossingen aan waar digitalisering is geïntegreerd. Neem bijvoorbeeld de PrismaSeT Active, een laagspanningsverdeler met een geïntegreerde cloud-verbinding. Zo kan de gebruiker van de laagspanningsverdeler een melding krijgen, op het moment dat de conditie in de laagspanningsverdeler veranderd. Voeg daar de PowerLogic HeatTag aan toe en ontvang waarschuwingen voordat er rook ontstaat en de kabelisolatie smelt. Door innovaties te combineren met digitalisering bent u verzekerd van gebruiksgemak, efficiëntie maar bovenal een veilige omgeving.

Brancheplan verpakkingen - Techniek Nederland

Een voorbeeld van onze ambities is om in 2025 alle verpakkingen volledig vrij van wegwerpplastic en 100% gerecycled karton te maken. Inmiddels werkt Schneider Electric hiermee samen in de gehele keten in het Brancheplan Verpakkingen van Techniek Nederland. Ook de Technische Unie maakt hier onderdeel van uit.

Daarnaast gelooft Schneider Electric in het creëren van gelijke kansen en een inclusieve werkomgeving en daarmee het benutten van de kracht van alle generaties door het stimuleren van leren en de ontwikkeling van alle generaties. De impact op de lokale gemeenschap en omgeving, wordt gemaakt door lokale duurzaamheidsinitiatieven welke door het land zelf worden bedacht en verwezenlijkt.

 

 

Duurzaam verpakking