WET- EN REGELGEVING LEVERANCIERSINFORMATIE

Technische Unie
15 februari 2022
author-image

Technische Unie streeft ernaar haar dienstverlening zo efficient en effectief mogelijk te doen met respect voor mens en milieu. Hierom hebben we enkel afspraken opgesteld met betrekking tot de omgang met elkaar, onze afnemers en gevaarlijke stoffen. 

Algemene inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Technische Unie zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en orderbevestigingen met betrekking tot de levering van zaken door leveranciers aan Technische Unie. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn als pdf beschikbaar via onderstaande link.

Vrijwaring: Dit is de Engelse vertaling van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Technische Unie B.V. gevestigd te Amstelveen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 21 december 2009 onder nummer 109/2009 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33235014. In geval van verschil in vertaling of conflicterende bepalingen is de Nederlandse versie leidend.

Disclaimer: This is a translation of the General Purchasing Terms of Technische Unie B.V. with registered offices in Amstelveen, The Netherlands. The Dutch version of these General Purchasing Terms are deposited with the registry of the District Court in Amsterdam on December 21th 2009 under number 109/2009 and with the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 33235014. In case of differences in translation or conflicting translations the Dutch version of the General Purchasing Terms of Technische Unie B.V. is leading.

Garantiebepaling

Technische Unie levert uitsluitend kwaliteitsproducten van kwaliteits-leveranciers waarvan onze klanten verwachten dat deze geproduceerd zijn op een duurzame wijze en van hoogwaardige materialen.

Het kan voorkomen dat er toch iets mis is met een artikel en de klant een klacht of een reclamatie indient en opzoek gaat naar de garantievoorwaarden binnen ons assortiment van het desbetreffende product. Deze voorwaarden kunnen bestaan uit de fabrieksgarantie al dan niet aangevuld met algemene garantie voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld inhouden dat producten moeten worden geregistreerd na aankoop, om de garantietermijn te activeren.

Daarnaast zijn in de garantie voorwaarden te vinden welke onderdelen er binnen de garantie vallen en bij welke klachten er geen garantie wordt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan verkeerd onderhoud of verkeerd gebruik van reinigingsmiddelen.

Op onze website bieden wij klanten de mogelijkheid om deze garantie voorwaarden tot op artikelniveau te kunnen vinden. Dit is een uniek gegeven waarmee wij onszelf kunnen onderscheiden.

Wij vragen u daarom de URL vast te leggen van de pagina op uw website waar uw garantiebepalingen staan. U kunt deze URL vastleggen via ons Leveranciersportaal-Beheer webadressen.

Wet- en regelgeving leveranciers

Technische Unie gaat ervan uit dat onze leveranciers wet- en regelgeving geïdentificeerd hebben die op hun organisaties van toepassing is.