LAPP EN SMART INDUSTRY

LAPP
12 december 2020
LAPP

In het kader van Industry 4.0 veranderen de eisen aan de kabel- en verbindingstechniek. Door het continue netwerken van bedrijfs- en bedrijfsprocessen nemen de datasnelheden toe. Dit vraagt om hoogwaardige netwerken. In de toekomst zullen netwerkkabels niet langer alleen worden gebruikt voor het aansluiten van machines en in schakelkasten, maar zullen ze ook rechtstreeks naar intelligente actuatoren of sensoren in het veld worden geleid.

Betrouwbare dataoverdracht

Een betrouwbaar netwerk van de productie op alle niveaus is alleen mogelijk met een geïntegreerd bekabelings- en aansluitconcept. Ethernetkabels in de productieomgeving moeten aanzienlijk robuuster zijn dan LAN-kabels in de kantooromgeving. Daarbij worden connectoren die bestand zijn tegen vuil en vocht steeds belangrijker door de toenemende eisen die aan de beschermingsklasse worden gesteld. De trend zet zich door naar steeds kleinere en tegelijkertijd steeds krachtigere connectoren en kabels.

Naast de betrouwbare dataoverdracht door connectoren, datakabels en de overeenkomstige accessoires moeten ook de actieve componenten perfect afgestemd zijn op de systeemoplossingen. Die bepalen uiteindelijk de daadkracht van de netwerken, omdat ze grote hoeveelheden snel en efficiënt overbrengen.

Met onze verbindingsoplossingen kunnen nu al volledig geïntegreerde netwerken van  kantoorniveau tot aan sensor-/actuatorniveau worden geïmplementeerd en kunnen bestaande systemen geschikt worden gemaakt voor Smart Factory. Communicatie, voeding en sensoraansluitingen - alles uit één hand: LAPP.