KENNISINTENSIEVE TECHNISCHE BRANCHE KIEST VOOR SPECIALISATIE EN CONSOLIDATIE

Door Technische Unie
4 februari 2021
author-image

Bedrijven in de industrie en installatie zijn voor hun werkzaamheden in toenemende mate afhankelijk van goed opgeleide medewerkers. Technische installaties worden steeds complexer en innovaties zijn aan de orde van de dag, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid en smart industry. Bovendien is het noodzakelijk om te voldoen aan regelgeving, vanuit de branche en de overheid. 

Specialistische kennis in huis halen

Technische bedrijven zetten bij het voldoen aan de toegenomen vraag naar kennis in eerste instantie in op specialisatie. In de industrie worden milieuregels en regels voor veilig werken steeds verder aangescherpt. Ook vraagt de introductie van technieken als digital twinning en artificial intelligence specifieke kennis. In de installatiebranche worden eisen voortdurend bijgesteld, zoals Label C-verplichting voor kantoren, BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en aangepaste NEN-normeringen, zoals NEN 1010:2020. Ook zijn technische installaties in toenemende mate zo specifiek dat een fabrikantentraining of zelfs -certificering noodzakelijk is om eraan te kunnen werken. 

Fusies en overnames

Bedrijven bouwen deze kennis zelfstandig op, met trainingen en verregaande specialisatie. Of ze schakelen hierbij gespecialiseerde partners in – om mee samen op te trekken in projecten. Maar goed opgeleide werknemers zijn duur en schaars in de markt, en tijd om trainingen te volgen is niet altijd beschikbaar. Om die reden bewandelen technische bedrijven in toenemende mate het pad van de overname. Onderzoek van ABN AMRO naar de installatiesector leert dat daarin een bovengemiddeld aantal fusies plaatsvindt. In de afgelopen jaar zijn er structureel meer fusies geweest dan in minder kennisintensieve sectoren zoals de burger- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. ABN AMRO schat in dat het aantal fusies en overnames in de installatiebranche waarschijnlijk nog even aanhoudt, mede door de verduurzaming van Nederland en de toenemende eisen die hierdoor aan installaties gesteld wordt.

In de industrie is op dit moment geen stijging merkbaar in het aantal fusies en overnames. Volgens het CBS ligt het aantal fusies en overnames voor de eerste 3 kwartalen van 2020 op 390, in heel 2019 zijn er 510 fusies en overnames geteld. 

TU Campus

Om te voldoen aan de toenemende kennisvraag binnen industrie en installatie, beschikt Technische Unie over een eigen opleidingsinstituut. TU Campus biedt trainingen aan in het eigen pand in Utrecht en op verschillende locaties in het land.