Thuisbatterij: hoe werkt dat?

Door Technische Unie
30 januari 2024
Technische Unie

Een thuisbatterij, ook wel pv-batterij, thuisaccu of energieopslagsysteem, is een apparaat dat stroom opslaat die is opgewekt door zonnepanelen of andere energiebronnen. Deze stroom kan dan op een later moment worden gebruikt, wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is of wanneer de energiebron niet actief is. 

Een thuisaccu is verbonden met zonnepanelen op het dak van een huis of ander gebouw. De opgewekte elektriciteit kan direct worden gebruikt in het huishouden of naar de thuisaccu worden gestuurd voor opslag.

Laadproces thuisaccu

Wanneer de zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan het huishouden op dat moment verbruikt, wordt het overschot aan elektriciteit gebruikt om de thuisbatterij op te laden. Dit gebeurt via een omvormer, die gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC) voor gebruik in huis en om de batterij op te laden.

Opslag stroom

De thuisbatterij slaat de elektriciteit op in de vorm van chemische energie. Dit wordt meestal gedaan met behulp van lithium-ionbatterijen, vergelijkbaar met de batterijen die in elektrische voertuigen worden gebruikt. De opgeslagen energie kan later worden gebruikt wanneer de zonnepanelen geen elektriciteit produceren, zoals 's nachts of tijdens bewolkte dagen.

Ontlading thuisaccu

Wanneer het huishouden meer elektriciteit nodig heeft dan de zonnepanelen op dat moment produceren, of wanneer er een stroomuitval optreedt, kan de pv-batterij de opgeslagen elektriciteit vrijgeven om aan de vraag te voldoen. Dit gebeurt weer via de omvormer, die de opgeslagen energie omzet in wisselstroom voor gebruik in huis.

Slim beheer batterijopslagsysteem

Veel batterijopslagystemen zijn uitgerust met slimme besturingssystemen en software die het energiebeheer optimaliseren. Ze kunnen bijvoorbeeld automatisch beslissen wanneer energie moet worden opgeslagen of vrijgegeven, afhankelijk van de energiebehoeften, de elektriciteitsprijzen en andere factoren.

Thermische batterij voor verwarming en warm tapwater

Een thermische batterij is een vorm van zonne-energieopslag waarbij de warmte die wordt gegenereerd door zonnepanelen gedurende de dag wordt opgeslagen en later wordt gebruikt voor ruimteverwarming, warm tapwater of andere toepassingen.

Energiemanagement: slim en efficiënt met zonne-energie

Energiemanagement wordt steeds belangrijker door de (mogelijke) afschaffing van de salderingsregeling en de onzekere energieprijzen. Meer weten? Lees hier alles over de oplossingen.