Hoe installeer je een grindkoffer?

Door Technische Unie
20 juli 2023
Technische Unie

Een grindkoffer, ook wel grindput, grindbed of grindbak genoemd, is een ondergrondse constructie die wordt gebruikt voor de infiltratie en opslag van regenwater. Het is een eenvoudige en effectieve methode voor regenwaterbeheer in de tuin of andere verharde oppervlakken.

Hoe werkt een grindkoffer?

Een grindkoffer bestaat uit een kuil of put die is gevuld met een laag grind of steenslag. Het regenwater dat wordt opgevangen vanaf het dak van een gebouw of andere oppervlakken, zoals opritten of terrassen, wordt naar de grindkoffer geleid. Het water zakt door het grind en infiltreert vervolgens geleidelijk in de onderliggende bodem.

 • Regenwaterinfiltratie
  Het grind in de koffer fungeert als een doorlatende laag die het regenwater opvangt en de infiltratie in de bodem makkelijker maakt. Het regenwater sijpelt hierdoor geleidelijk in de grond en stroomt dus niet direct naar de put en dus het riool..

 • Wateropslag
  De grindkoffer kan ook dienen als een tijdelijke opslagplaats voor regenwater, vooral tijdens piekmomenten van regenval. Het grind houdt een bepaalde hoeveelheid water vast totdat het in de bodem infiltreert, waardoor de kans op wateroverlast vermindert.

 • Waterzuivering
  Het grind functioneert ook als een filter en helpt bij het verwijderen van zwevende deeltjes en sediment uit het regenwater terwijl het door de koffer zakt. Hierdoor wordt het water gezuiverd voordat het de bodem bereikt.

 • Grondwateraanvulling
  Door de infiltratie van regenwater in de bodem draagt de grindkoffer bij aan het aanvullen van de grondwatervoorraad. 

Hoe installeer je een grindkoffer?

De installatie van een grindkoffer omvat over het algemeen het graven van een kuil op de gewenste locatie, het vullen van de kuil met grind of steenslag en het aansluiten van de regenwaterafvoer op de koffer. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het grind de juiste korrelgrootte heeft om een goede infiltratie mogelijk te maken.

Net als bij andere infiltratiesystemen is het belangrijk om lokale regelgeving en voorschriften met betrekking tot regenwaterbeheer en infiltratie in acht te nemen tijdens de installatie van een grindkoffer.

Watermanagement: neem de touwtjes zelf in handen

Watermanagement wordt steeds belangrijker in de bouw- en installatiebranche door het dringend watertekort in de nabije toekomst. Ga ook aan de slag!