TECHNISCHE UNIE MAAKT WERK VAN CO2-REDUCTIE

Door Technische Unie
24 mei 2022
Technische Unie

Alle bedrijven, instellingen en huishoudens moeten aan de slag met CO2-reductie. Bij Technische Unie nemen we graag het voortouw. Waar het kan, verminderen we de CO2-uitstoot en dragen we bij aan een gezonder milieu. We zijn er nog lang niet, maar een goed begin is er.

Stap voor stap naar CO2-reductie

We hebben in de afgelopen periode drie nieuwe vestigingen geopend. Vol met CO2-reducerende, duurzame toepassingen. Denk aan led-verlichting, zonnepanelen, warmtepompen en een optimale isolatie.

Voor vervoer van kleinere bestellingen in de stad voerden we pilots in Utrecht en Leiden uit met elektrische fietsen. Daarnaast gaan we in 2022 zeven elektrische vrachtwagens/bestelauto’s inzetten voor vervoer in steden. 

Bij onze nieuwbouwlocaties en grootschalige renovaties zorgen we ervoor dat we het gebouw zo energieneutraal mogelijk maken. Nul op de meter is het doel. We maken gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. Ons gasverbruik neemt daardoor af. 

We rijden al met 4 elektrische vrachtwagens. In 2022 komen er maar liefst 10 bij. In totaal dus veertien. De andere wagens, de externe vervoerders en het lijntransport gaan HVO 100 tanken in 2022. HVO 100 is een biobrandstof met een veel lagere CO2 uitstoot dan diesel.

Ons elektriciteitsverbruik wordt op een paar procent na volledig duurzaam opgewekt met windenergie. Technische Unie koopt dit nu grotendeels via certificaten in. Parallel daaraan leggen we  steeds meer zonnepanelen op onze daken zodat we een flink aandeel van ons elektriciteitsverbruik zelf opwekken. 

ISO 50001 gaat over het gebruik van energie uit zowel elektra, als gas, als vloeibare brandstoffen. Voor de certificering telt dus niet alleen de energie uit zonnepanelen mee, maar ook uit het netwerk. Technische Unie meet, analyseert en optimaliseert continu haar verbruik. In 2022 gaan we dan ook ons certificaat voor ISO 50001 behalen.

Ook verpakking is een flinke uitdaging. Omdat de herbruikbare groene kratten onze basisverpakking vormen, besparen we veel karton. Daarnaast wordt bij een aantal producten het plastic zakje door een papieren wikkel vervangen. De plastic zakjes en wikkelfolie zijn ook dunner gemaakt waardoor het plasticverbruik wordt gereduceerd.

Zo nemen we stap voor stap maatregelen. Technische Unie gaat bovendien met haar leveranciers in gesprek. Daar ligt een belangrijke taak om verpakkingen te verminderen en te verduurzamen.

Technische Unie gaat haar leasewagenpark sneller verduurzamen. Het aantal collega's dat elektrisch rijdt, gaan we sterk uitbreiden. Dat is niet alleen goed voor de CO2-reductie, maar ook (toekomstige) werknemers zien het steeds meer als belangrijke arbeidsvoorwaarde.

In 2021 bestelden we 30.000 kilo minder plastic dan in 2020. De besparing zit hem vooral in plastic verpakkingsmateriaal.

Voor het vervoer van producten in kratten maken we gebruik van plastic zakjes. Zo beschermen we de producten tegen vocht en schade, sorteren we de producten en kunnen we de producten voorzien van de juiste product- en transportinformatie middels een plakzegel.

Omdat we ons plasticverbruik willen terugdringen, is onderzocht of er alternatieve verpakkingsmogelijkheden zijn die nog steeds voldoen aan de minimale verpakkingscriteria. Dit heeft geleid tot de keuze om bij een aantal productsoorten geen plastic zakje meer te gebruiken maar een papieren wikkel. Hiermee hebben we een stap gezet in het terugdringen van plastic zakjes.

Op alle locaties van Technische Unie wordt het afval gescheiden. Zowel in de DC's, overslagpunten, winkels en kantoren. We hebben daarmee tot nu toe een scheidingpercentage van ca. 80% behaald.

Daarnaast willen we het (verpakkings)afval terugdringen. Hoe onze leveranciers producten aanleveren is daarbij van belang. Wij stimuleren zo min mogelijk (plastic) verpakkingen te gebruiken. En indien mogelijk verpakkingen die (deels of volledig) worden hergebruikt of gerecycled.

We starten gesprekken met leveranciers om afspraken te maken over de verpakking. Het afvalscheidingspercentage moet omhoog en producten die hergebruikt kunnen worden, mogen niet meer in de afval- of recyclestromen terecht komen.

Onze kernleveranciers en strategische partners weten dat we samen met hen de CO2-uitstoot willen reduceren bij het transport tot aan onze DC’s. Hoe we dit gaan doen, wordt momenteel uitgewerkt.

Net als voor onze eigen vrachtwagens willen we ook graag dat onze externe vervoerders, die producten naar het overslagpunt, het servicecentrum en de klant brengen, starten met biobrandstof. Zij zijn inmiddels hiervan op de hoogte en hebben aangegeven dat zij hieraan gaan meewerken.

De eerste stap die we hierin gaan zetten is dat internationale zakenreizen van minder dan 700 km voortaan per trein worden gemaakt i.p.v. met de auto of het vliegtuig. De vervolgstappen volgen binnenkort.

Op al onze vestigingen staan inzamelbakken van Wecycle. Klanten kunnen hierin hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten achterlaten. Daarnaast hebben we een speciaal ophaalsysteem voor grootapparatuur.

Paspoorten binnen de bouwsector moeten zorgen voor meer hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau zodat de bouw circulair wordt. In 2022 introduceert Technische Unie het materialenpaspoort voor diverse installatieproducten in haar assortiment.

Begin vandaag nog met CO2-reductie!

Vragen? Joris Dirkson is één van onze CO2-experts. Hij geeft graag antwoord op uw vragen. U kunt hem bereiken via [email protected]