Technische Unie maakt werk van CO2-reductie

Door Technische Unie
27 maart 2024
Technische Unie

Alle bedrijven, instellingen en huishoudens moeten aan de slag met CO2-reductie. Bij Technische Unie nemen we graag het voortouw. Waar het kan, verminderen we de CO2-uitstoot en dragen we bij aan een gezonder milieu. We zijn er nog lang niet, maar een goed begin is er.

Stap voor stap naar CO2-reductie

In de afgelopen periode zijn er meerdere Technische Unie vestigingen geopend waaronder Alkmaar, Hengelo, Arnhem en Middelburg. In 2024 wordt daar Leeuwarden aan toegevoegd. Alle nieuwe vestigingen zitten vol met CO2-reducerende, duurzame toepassingen. Denk aan ledverlichting, zonnepanelen, warmtepompen en een optimale isolatie. Met als doel: Nul-op de meter.

In 2023 zijn er 9 elektrische BYD-bakwagens toegevoegd aan het wagenpark. Daar komen er in 2024 nog 5 bij. In totaal zijn er nu 18 elektrische vrachtwagens en 4 e-bussen die dagelijks door het land rijden.

Het lijntransport bespaart 25% CO2-uitstoot met de inzet van Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV). Een LZV is een vrachtwagen met meerdere opleggers tot een maximale lengte van 25,25 meter en een laadvermogen tot 60 ton. Met deze combinatie kan er veel meer in een keer getransporteerd worden dan met een bakwagen of de standaard 18 meter oplegger.

Daarnaast hebben het lijntransport en de bakwagens een lagere CO2-uitstoot door het gebruik van HVO100 biobrandstof. Deze brandstof is volledig gemaakt van plantaardige oliën en zorgt voor een CO2-besparing tot 90% op reguliere diesel. Het gebruik van HVO100 biodiesel heeft in 2023 maar liefst 380.000 kg CO2 bespaard. 

We blijven constant op zoek naar nieuwe initiatieven om de logistieke stromen te verduurzamen. Zo ook de samenwerking met Cityhub. Het installeren van een hub buiten het stadscentrum waar alle goederen van verschillende leveranciers in ontvangst worden genomen. Vandaaruit worden de installatiematerialen emissieloos naar het stadscentrum vervoerd. Een reductie van uitstoot en logistieke bewegingen in de binnensteden.

Met duurzaamheid als kernwaarde staat Technische Unie in deze sector garant voor kennis én kwaliteit. Dit doen we met een breed assortiment aan duurzame oplossingen en met een team van 22 duurzaamheidsspecialisten dat toegewijd is om klanten te helpen bij alle duurzaamheidsvraagstukken. Van water- en energiemanagement tot warmtepompen, laadpalen, PV-installaties en duurzaamheidsnormen. Ieder onderwerp wordt getackeld.

Ons elektriciteitsverbruik wordt voor 98% volledig duurzaam opgewekt met windenergie. Technische Unie koopt dit nu grotendeels via certificaten in. Parallel daaraan leggen we steeds meer zonnepanelen op onze daken zodat we 9.2% van ons totale elektriciteitsverbruik zelf opwekken.

ISO 50001 gaat over het gebruik van energie uit zowel elektra, als gas, als vloeibare brandstoffen. Voor de certificering telt dus niet alleen de energie uit zonnepanelen mee, maar ook uit het netwerk. Technische Unie meet, analyseert en optimaliseert continu haar verbruik. In 2022 is het ISO 50001-certificaat behaald om te voldoen aan de laatste norm op het gebied van energiemanagement.

Ook verpakkingen zijn een flinke uitdaging. Omdat de herbruikbare groene kratten onze basisverpakking vormen, besparen we veel verpakkingsmaterialen. Om het plastic verder te reduceren wordt bij een aantal producten het plastic zakje vervangen door een papieren wikkel. Daarnaast worden alle plastic zakjes en wikkelfolie gemaakt van gerecyclede materialen en bestaat ons kartonverbruik voor 80% uit gerecycled karton.

Het slim verpakken van producten draagt ook bij aan het reduceren van transportbewegingen. In samenwerking met verpakkingsleverancier Boxxit is er een kartonnen frame ontwikkeld voor het verticaal transporteren van zonnepanelen. Zo passen er meer zonnepanelen in een vrachtwagen, wordt de kans op schade tijdens transport verkleind en kan de installateur eenvoudig de verpakking recyclen door het af te voeren met het oud papier.

Zo nemen we stap voor stap maatregelen. Technische Unie is bovendien met leveranciers in gesprek. Daar ligt een belangrijke taak om verpakkingen te verminderen en te verduurzamen. De ontwikkeling van een duurzame leveranciersovereenkomst draagt daaraan bij. 

Om verpakkingen in de installatiebranche te reduceren is, mede door Technische Unie, het Brancheplan Verpakkingen geïntroduceerd. Met 52 vrijwillig deelnemende partijen, waaronder de technische groothandels en installatiebedrijven, zijn er concrete doelstellingen beschreven zoals een verpakkingsreductie van 20% in 2025. Jaarlijks wordt er door de deelnemers een actieplan opgesteld met onder meer kennissessies en pilots voor duurzame verpakkingsalternatieven. De best practices worden zoveel mogelijk gedeeld om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Technische Unie gaat haar leasewagenpark sneller verduurzamen. Het aantal collega's dat elektrisch rijdt is sterk uitgebreid. Hierdoor is in 2023 8,1% minder energie (benzine, diesel en elektra) per kilometer verbruikt. Dat is niet alleen goed voor de CO2-reductie, maar ook (toekomstige) werknemers zien het steeds meer als belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Daarnaast wordt het leasen van een elektrische auto verder gestimuleerd door een financiële ondersteuning in de benodigde faciliteiten. Zo financiert Technische Unie de laadpaal voor thuis zodra een werknemer voor elektrisch leasen kiest.

In 2021 bestelden we 30.000 kilo minder plastic dan in 2020. De besparing zit hem vooral in plastic en kartonnen verpakkingsmaterialen. In 2022 deden we dat nog eens met 30.000 kilo minder, en zo blijven we continue zoeken naar mogelijkheden om te verminderen.

In het kader van het Brancheplan Verpakkingen werken wij aan het terugdringen en verduurzamen van de verpakkingen die wij zelf toevoegen. Voor het vervoer van producten in onze bekende herbruikbare kratten, maken we gebruik van gerecyclede plastic zakjes of papieren wikkels. Zo beschermen we de producten tegen vocht en schade, sorteren we de producten en kunnen we de producten voorzien van de juiste product- en transportinformatie middels een plakzegel.

De afgelopen jaren hebben we ons plasticverbruik sterk verminderd door gebruik te maken van minder zakjes, kleinere zakjes en dunner wikkelfolie. Daarnaast maken wij deels gebruik van graspapier en vulkussentjes van gerecycled plastic voor het opvullen van dozen.

Op alle locaties van Technische Unie wordt het afval gescheiden, zowel het kantoorafval als het bedrijfsafval. In onze drie distributiecentra, onze overslagpunten, winkels en kantoren zamelen wij bekers, plastic, groenafval en papier apart in. Ook ons bedrijfsafval wordt gescheiden afgevoerd: folie, karton/papier, hout, keramiek, staal en lampen/apparaten. We halen daarmee een scheidingpercentage van 84,1%.

Daarnaast streven we ernaar om het gebruik van verpakkingen terug te dringen en te verduurzamen. We zijn continu met onze leveranciers in gesprek om hen te motiveren hun verpakkingen te verminderen en duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van gerecyclede materialen of herbruikbare/recyclebare verpakkingen. Daarvoor zijn wij ook aangesloten bij het ketenbrede Brancheplan Verpakkingen. 

Onze kernleveranciers en strategische partners weten dat we samen met hen de CO2-uitstoot willen reduceren bij het transport tot aan onze distributiecentra. Hoe we dit gaan doen, wordt momenteel uitgewerkt. Het is een uitdaging om hiervoor die informatie boven water te krijgen waarmee we dit transportdeel kunnen meten en vervolgens kunnen sturen op reductiemaatregelen.

Net als voor onze eigen vrachtwagens willen we ook graag dat onze externe vervoerders, die producten naar het overslagpunt, het servicecentrum en de klant brengen, starten met biobrandstof. Zij zijn inmiddels hiervan op de hoogte en hebben aangegeven dat zij hieraan gaan meewerken.

Ieder servicecentrum van Technische Unie heeft een eigen inleverstraat met Wecycle-inzamelbakken voor o.a. batterijen, (TL-)lampen en meer. Daarnaast kunnen klanten afgedankte elektrische en elektronische apparaten bij ons inleveren. Zelfs voor grootapparatuur is er een speciaal ophaalsysteem ingeregeld.

Paspoorten binnen de bouwsector dragen bij aan het verbeteren van het hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau zodat de bouw circulair wordt. In 2022 introduceerde Technische Unie het materialenpaspoort voor diverse installatieproducten in haar assortiment.

Het materialenpaspoorten bevat onder andere de Environmental Product Declaration (EPD) dat gebaseerd is op de Levenscyclusanalyse (LCA). Het EPD beschrijft alle stadia van een product, van grondstofwinning tot productie, distributie, gebruik en uiteindelijke verwijdering of recycling. Een toelichting om producten van begin tot eind zo duurzaam mogelijk in te zetten en duurzame innovatie te stimuleren voor nieuwe producten.

Ieder jaar zetten Technische Unie collega's zich in om de natuur in Nederland op te schonen en te beheren. Samen met Vereniging Natuurmonumenten worden er verschillende dagen per jaar georganiseerd waarop vrijwilligers vanuit Technische Unie afval opruimen, snoeiwerkzaamheden uitvoeren en nog veel meer. Vanaf 2024 is het ook voor leveranciers en klanten mogelijk om mee te gaan op deze dagen om een extra actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse natuur.

Oude werkkleding wordt ingezameld en aangeleverd bij I-did. Van de oude werkkleding maken zij vilt. Van dit vilt worden vervolgens, in samenwerking met Makers Unite, relatiegeschenken gemaakt zoals sleutelhangers, laptophoezen en zitzakken. Dit maakt de bedrijfskleding circulair en dragen wij daarnaast bij aan het sociaal belang van gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Begin vandaag nog met CO2-reductie!

Vragen? Joris Dirkson is één van onze CO2-experts. Hij geeft graag antwoord op uw vragen. U kunt hem bereiken via [email protected]