Geoptimaliseerde pompinstallatie draagt bij aan verminderen CO2-uitstoot

Grundfos
7 maart 2022
Grundfos

Het berekenen van het uiteindelijke rendement van een pompoplossing is niet eenvoudig. Er zijn verschillende factoren die het resultaat bepalen waarbij de juiste pompkeuze en het correct inregelen van de toepassing het belangrijkst zijn. Maar ook de productie- en de hergebruikmogelijkheden leveren een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

1000

Besparingsmogelijkheden bepalen

Pompinstallaties nemen een aanzienlijk deel van de totale energieconsumptie voor de rekening. Daarbij komt dat veel van de bestaande pompinstallaties tot wel 60% meer energie verbruiken dan noodzakelijk voor de toepassing. Dit heeft direct invloed op de CO2-belasting én op de energiekosten.

Grundfos biedt oplossingen om de prestaties van huidige pompsystemen nauwkeurig in kaart te brengen en om pompen te recyclen. 

1000

Energy Check – vind de verborgen besparingen

De door engineers van Grundfos uitgevoerde Energy Check geeft inzicht in de levenscycluskosten (LCC) van een of meer pompen. Zij onderzoeken de geïnstalleerde pompapparatuur en houden daarbij rekening met zowel de huidige als de toekomstige eisen van het systeem. Op basis van metingen en testen wordt een rapport verstrekt met de CO2-besparing, een overzicht van het rendement op de investeringen en de complete ‘life cycle costs”.

1000

Voordelen

  1. Nauwkeurige indicatie van besparingspotentieel op basis van actuele pomp gerelateerde gegevens. 
  2. Er is geen datalogging nodig; alle benodigde pompgegevens worden geregistreerd op het moment van het bezoek. 
  3. Het proces voor het verzamelen van de benodigde pompgegevens en het berekenen van mogelijke besparingen is snel.
10001000

Take Back – een tweede leven voor Grundfos pompen

Met Take Back© werkt Grundfos samen als keten van installateurs, groothandel en fabrikant aan het verbeteren van milieu- en sociale impact, door het duurzaam beheren van Grundfos-circulatiepompen tijdens hun end-of-life.

Door de pompen aan het einde van de levensduur terug te nemen via de installateur en in de fabriek te demonteren, kan tot 97% van de materialen worden hergebruikt bij de productie van nieuwe pompen. Dit is 10% meer dan via lokale conventionele recycling en draagt dus direct bij aan de CO2-footprint (SDG13) en vermindering van watergebruik tijdens het recycleproces (SDG6).

1000

CO2 verminderen doen we samen!

CO2 reductie maken we met elkaar mogelijk. Daarom ontwikkelen we oplossingen en producten die duurzaam ingezet worden. En die helpen besparingen te realiseren op diverse gebieden; CO2-uitstoot, waterverbruik, kosten en hergebruik.

1000